Veelgestelde vragen

Krijg ik een BKR-codering?

Zolang het betalingsuitstel niet langer duurt dan 3 maanden, wordt de regeling niet geregistreerd bij BKR. Pas als de regeling, in welke vorm dan ook, wordt verlengd, is MUNT verplicht om deze te registreren met een zogenaamde HY-5 codering. Deze codering betekent dat er met u een preventieve betalingsregeling is afgesproken. In tegenstelling tot andere BKR-meldingen en -coderingen, is deze van tijdelijke aard. Zodra de regeling is beëindigd, wordt de code verwijderd. Een HY-5 codering heeft dus geen nadelige gevolgen voor u in de toekomst. Uiteraard moet u daarvoor wel de gemaakte afspraken nakomen.

Is aan u 3 maanden betalingsuitstel verleend en betaalt u daarna weer de reguliere maandtermijnen? Dan wordt er dus géén HY-5 codering geregistreerd.

Meer informatie over de betekenissen van BKR-coderingen en -meldingen vindt u hier