Wat u moet weten over uw MUNT Hypotheek

Wie zijn wij?

Wij zijn MUNT Hypotheken B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60887443. MUNT Hypotheken werkt als aangesloten instelling onder de vergunning van DMF Hypotheek Management B.V..

DMF Hypotheek Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12042108. MUNT Hypotheken verstrekt hypotheken met geld van Nederlandse pensioenfondsen.

Wat bieden wij?

U kunt bij MUNT Hypotheken een lening krijgen op basis van een eerste hypotheek op de woning die door u gebruikt wordt als eigen woning.

Alleen aankoop, verbouwing of herfinanciering van een woning die wordt gebruikt als hoofdverblijf kunnen gefinancierd worden. U kunt een tweede hypotheek alleen vestigen als de eerste hypotheek ook bij MUNT Hypotheken is afgesloten.

Welke zekerheden geeft u ons?

Als u een lening aangaat bij MUNT Hypotheken hebben wij daarvoor bepaalde zekerheden nodig. Deze zekerheden zorgen ervoor dat wij als hypotheekaanbieder het geleende bedrag en eventuele rente, kosten en schade terugbetaald kunnen krijgendat als u uw lening niet terug kunt betalen.

Deze zekerheden zijn het recht van eerste hypotheek op het woonhuis en eventueel een aan ons verpande overlijdensrisicoverzekering.

Wat gebeurt er als u uw afspraken niet nakomt?

Als u een MUNT Hypotheek bij ons afsluit gaat u een leningovereenkomst met ons aan. Als u de verplichtingen uit die overeenkomst niet nakomt, kan MUNT Hypotheken er uiteindelijk toe overgaan uw lening op te eisen en uw huis te verkopen.

Hoe lang kan de overeenkomst lopen?

De mogelijke duur van de leningovereenkomst die u met ons aangaat is 30 jaar.

Welke soorten rentes zijn er?

De actuele rentestanden kunt u op het renteoverzicht bekijken.

Als u kiest voor een vaste rente blijft deze rente voor een bepaalde periode gelijk. Dit noemen we een rentevasteperiode. Als u hiervoor kiest, krijgt u uiterlijk drie maanden voordat deze periode afloopt een aanbieding voor een nieuwe rentevasteperiode.

Als u kiest voor een variabele rente kan het rentepercentage van die leningdelen steeds veranderen.

In welke valuta kunt u een hypotheek afsluiten?

U kunt bij MUNT Hypotheken geen hypotheek in een andere valuta dan EURO afsluiten. Het is ook niet mogelijk een lopende hypotheekovereenkomst in EURO om te zetten naar een andere valuta dan EURO.

Hoe ziet in uw geval een rente-aanbod eruit?

U kunt op munthypotheken.nl een hypotheekberekening maken. U kunt daar voor uw specifieke situatie zien hoe een rente-aanbod eruit zou zien als u dat samen met een hypotheekadviseur bij MUNT Hypotheken zou aanvragen.

Welke aflossingsvormen bieden wij?

Bij MUNT Hypotheken kunt u kiezen uit drie aflossingsvormen: annuïtair, lineair en aflossingsvrij.

Bij een annuïteitenhypotheek lost u af door maandelijks hetzelfde bedrag te betalen. Het maandbedrag bestaat uit één deel rente en één deel aflossing. De verhouding tussen die twee verandert ongemerkt elke maand een beetje. De eerste jaren betaalt u vooral rente, later gaat u meer aflossen. Het rentedeel wordt dus jaarlijks kleiner. Dat betekent dat de nettolasten van uw hypotheek langzaam stijgen.

Bij een lineaire hypotheek betaalt u elke maand een vast bedrag aan aflossing en een variërend bedrag aan rente. Het bedrag dat u betaalt aan rente daalt naarmate u meer aflost. Door de maandelijkse vaste aflossing betaalt u over de hele looptijd van de hypotheek minder rente dan bij een annuïteitenhypotheek, en u kunt dus ook steeds minder rente fiscaal aftrekken.

Als u voor een deel een aflossingsvrije hypotheek afsluit, betaalt u voor dit deel geen maandelijks bedrag aan aflossing, maar dat geleende bedrag betaalt u aan het eind van de looptijd in een keer in zijn geheel terug. U betaalt dus over dit deel tot die tijd alleen rente.

Zijn er aan terugbetalen kosten verbonden?

U mag bij MUNT Hypotheken altijd en onbeperkt zonder kosten terugbetalen met uw eigen geld. Als u uw hypotheek terugbetaalt door bij een andere hypotheekaanbieder een hypotheek te nemen, kunt u per jaar 10% van de oorspronkelijke hypotheek zonder kosten terugbetalen.

U betaalt in dit geval over de resterende 90% van de oorspronkelijke hypotheek kosten als de rente voor een vergelijkbare lening bij MUNT Hypotheken lager is dan de rente die u betaalt. Wij nemen daarvoor het tarief van een lening met een looptijd die korter is dan - en zo dicht mogelijk ligt bij de resterende looptijd op moment van terugbetalen.

Hoe moet de waarde van het onderpand worden aangetoond?

Als u bij MUNT Hypotheken een aanvraag doet voor een hypotheek moet u de getaxeerde marktwaarde van het onderpand aantonen door middel van een taxatierapport. U bent daarbij vrij in de keuze van de taxateur.

Aan de taxateur en het taxatierapport stelt MUNT Hypotheken wel voorwaarden. De taxatie moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke, erkende taxateur, die niet bij de transactie betrokken is en die bekend is met de lokale situatie. De kosten voor deze taxatie betaalt u aan de taxateur.