Veelgestelde vragen

Uw Hypotheek

Kan ik alvast uitrekenen wat ik kan lenen?

Ja dat kan. U kunt op onze website in 30 seconden een hypotheekberekening maken. U krijgt dan van ons een persoonlijk rente-aanbod zoals dat eruit zou kunnen zien, als u dat samen met uw adviseur bij MUNT Hypotheken zou aanvragen. Wij proberen de zaken hiermee zo simpel mogelijk te maken. Maar hypotheken zijn natuurlijk toch een beetje ingewikkeld. Het gaat over veel geld en een langjarige verplichting. Daarom adviseren wij u, om uzelf bij het afsluiten van een hypotheek te laten bijstaan door een onafhankelijke adviseur. Heeft u geen adviseur? Vind er dan een met onze adviseurszoeker.

Waar kan ik een MUNT Hypotheek aanvragen?

U vraagt een MUNT Hypotheek aan via uw hypotheekadviseur. Laat u adviseren door een onafhankelijke hypotheekadviseur, grote kans dat die u een MUNT Hypotheek aanraadt, omdat die het beste bij u past. Zoek een adviseur bij u in de buurt.

Ik heb een codering bij BKR, kan ik een MUNT Hypotheek krijgen?

U komt niet in aanmerking voor een MUNT Hypotheek, indien u een codering heeft bij BKR. Ook niet met een herstel-code of finale kwijting.

Ik heb een tijdelijk contract bij mijn werkgever, kan ik een MUNT Hypotheek krijgen?

Indien uw proeftijd is verstreken en uw werkgever heeft een intentieverklaring afgegeven kunt u via uw hypotheekadviseur een MUNT Hypotheek aanvragen.

Welk deel van mijn hypotheek mag ik aflossingsvrij lenen?

Aflossingsvrije, spaar- of beleggingsdelen die bestonden op 31 december 2012, kan de aanvrager meenemen in een aflossingsvrij leningdeel van maximaal 50% van de getaxeerde marktwaarde van het nieuwe onderpand.

Kan ik een bestaande polis aan een MUNT Hypotheek koppelen?

Een bestaande beleggings- of levenpolis kunt u niet koppelen aan uw MUNT Hypotheek. U kunt deze eventueel wel los door laten lopen. Een bestaande overlijdensrisicoverzekering kunt u eventueel wel aan uw MUNT Hypotheek koppelen. Vraag over het koppelen van een polis advies aan een onafhankelijke hypotheekadviseur. Heeft u nog geen adviseur? Via onze adviseurszoeker vindt u er snel een bij u in de buurt.

Kan ik een tweede hypotheek afsluiten?

Indien er geen betalingsachterstand is geweest op de lening, kunt u vanaf 6 maanden na de ingangsdatum van uw MUNT Hypotheek een aanvraag voor een verhoging of tweede hypotheek via uw hypotheekadviseur indienen.

Geeft MUNT Hypotheken ook hypotheekadvies?

MUNT Hypotheken geeft geen hypotheekadvies, wij adviseren een goede adviseur bij u in de buurt. Op onze website kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden.

Ik ben een zelfstandig ondernemer, kan ik een MUNT Hypotheek krijgen?

Zelfstandigen die opereren als eenmansbedrijf, binnen een vennootschap onder firma of een maatschap, kunnen bij ons een hypotheekaanvraag indienen. Voor DGA's is het alleen mogelijk een MUNT Hypotheek af te sluiten als de DGA in het bezit is van minder dan 30% van de aandelen (zie 3.2 van onze hypotheekgids).

Kan iedere taxateur mijn woning taxeren?

De taxatie moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke en erkende taxateur die niet bij de transactie betrokken is en die bekend is met de lokale situatie.

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie is een waarborg voor de verkopende partij. In plaats van het betalen van een waarborgsom kunt u via MUNT Hypotheken een bankgarantie van Nationale Waarborg afsluiten. Ook bankgaranties van andere aanbieders zijn toegestaan.

Wat is bereidstellingsprovisie?

De geldigheidstermijn van 3 maanden van het rente- of hypotheekaanbod kan éénmaal met 3 maanden worden verlengd. Wij sturen het formulier voor verlenging van het aanbod met het rente-aanbod en met het hypotheekaanbod mee. Als u de hypotheekaanvraag annuleert tijdens de verlengingsperiode zijn annuleringskosten verschuldigd.

Als u de gevraagde informatie en documenten binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden aanlevert en het rente-aanbod verlengt zonder dat er op dat moment een finaal akkoord is en de aanvraag wordt door ons tijdens de verlengingsperiode afgewezen, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Als u passeert tijdens de verlengingsperiode en de rente bij MUNT Hypotheken voor een soortgelijke lening is hoger dan die in het aanbod, bent u bereidstellingsprovisie verschuldigd. MUNT Hypotheken berekent in dat geval 0,25% op maandbasis over de hoofdsom. 

De bereidstellingsprovisie wordt als volgt berekend: (0,25% x de hoofdsom) / 30 dagen x het aantal dagen dat gebruik gemaakt is van de verlenging

Voorbeeld bij een lening van € 120.000:

 • Kosten per maand verlenging: 0,25% x € 120.000 = € 300
 • Kosten per dag verlenging: € 300/30 = € 10
 • Passeren na 38 dagen verlenging: € 380
 • Passeren na 90 dagen verlenging: € 900

De bereidstellingsprovisie wordt berekend over maximaal 3 maanden. In de (definitieve) notarisinstructie staat de bevestiging van de definitieve bereidstellingsprovisie, mocht deze van toepassing zijn. Als op de dag waarop MUNT Hypotheken het bedrag van uw lening heeft overgeboekt naar de rekening van de notaris en/of naar uw bouwdepotrekening, de rente bij MUNT Hypotheken voor soortgelijke geldleningen lager is dan of gelijk is aan de rente in het aanbod, vervalt de bereidstellingsprovisie.

Als ik het hypotheekaanbod niet accepteer, zijn er dan annuleringskosten?

 1. Als u de hypotheekaanvraag annuleert tijdens de eerste drie maanden van de geldigheidsduur zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
 2. Als u de hypotheekaanvraag annuleert in de verlengingsperiode zijn wel annuleringskosten verschuldigd.
 3. Als u de gevraagde informatie en documenten binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden aanlevert en het rente-aanbod verlengt zonder dat er op dat moment een finaal akkoord is en de aanvraag wordt door ons tijdens de verlengingsperiode afgewezen, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
 4. Als u passeert tijdens de verlengingsperiode en de rente bij MUNT Hypotheken voor een soortgelijke lening is hoger dan die in het aanbod, bent u bereidstellingsprovisie verschuldigd.

Hoe lang is een rente-aanbod en hypotheekaanbod van MUNT Hypotheken geldig?

Het getekende rente-aanbod is vanaf de afgiftedatum 3 maanden geldig. Binnen deze geldigheidstermijn moet de acceptatie afgerond zijn, zodat wij een hypotheekaanbod kunnen doen. Het hypotheekaanbod heeft dezelfde einddatum als het rente-aanbod en de hypotheekakte moet dus binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden passeren.

Mijn rente-aanbod is bijna niet meer geldig, kan ik de termijn verlengen?

De geldigheidstermijn van 3 maanden van het rente- of hypotheekaanbod kan éénmaal met 3 maanden worden verlengd. Wij sturen het formulier voor verlenging van het aanbod met het rente-aanbod en met het hypotheekaanbod mee. Als u de hypotheekaanvraag annuleert tijdens de verlengingsperiode zijn annuleringskosten verschuldigd.

Als u de gevraagde informatie en documenten binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden aanlevert en het rente-aanbod verlengt zonder dat er op dat moment een finaal akkoord is en de aanvraag wordt door ons tijdens de verlengingsperiode afgewezen, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

Als u passeert tijdens de verlengingsperiode en de rente bij MUNT Hypotheken voor een soortgelijke lening is hoger dan die in het aanbod, bent u bereidstellingsprovisie verschuldigd. MUNT Hypotheken berekent in dat geval 0,25% op maandbasis over de hoofdsom. 

De bereidstellingsprovisie wordt als volgt berekend: (0,25% x de hoofdsom) / 30 dagen x het aantal dagen dat gebruik gemaakt is van de verlenging

Voorbeeld bij een lening van € 120.000:

 • Kosten per maand verlenging: 0,25% x € 120.000 = € 300
 • Kosten per dag verlenging: € 300/30 = € 10
 • Passeren na 38 dagen verlenging: € 380
 • Passeren na 90 dagen verlenging: € 900

De bereidstellingsprovisie wordt berekend over maximaal 3 maanden. In de (definitieve) notarisinstructie staat de bevestiging van de definitieve bereidstellingsprovisie, mocht deze van toepassing zijn. Als op de datum van passeren de rente bij MUNT Hypotheken voor soortgelijke geldleningen lager is dan of gelijk is aan de rente in het aanbod, vervalt de bereidstellingsprovisie.

Kan ik met een restschuld een MUNT Hypotheek sluiten?

Bij een (fiscaal aftrekbare) lening voor de restschuld van de verkoop van een woning, houden wij rekening met de netto maandlast.

Kan een tweede woning gefinancierd worden met een MUNT Hypotheek

MUNT Hypotheken, verstrekt alleen leningen voor de eigen woning (het hoofdverblijf).

Hoe kan ik mijn rente- of hypotheekaanbod verlengen?

Uw adviseur kan het getekende verlengingsvoorstel via het aanvraagsysteem naar ons toesturen. Dit formulier ontvangt u bij het rente-aanbod en bij het hypotheekaanbod. Het formulier hoeft maar één keer te worden toegestuurd.

Welke stukken moet ik allemaal aanleveren voor een hypotheek?

In onze hypotheekgids staat achterin een checklist met aan te leveren stukken. Zo kunt u precies zien welke documenten in ieder geval nodig zijn om de hypotheek in orde te maken.

Wat is een rente-aanbod?

Nadat uw hypotheekadviseur u advies heeft gegeven, vraagt hij eerst bij een hypotheekaanbieder voor u een rente-aanbod aan. Dat kan natuurlijk bij MUNT Hypotheken. Hierin krijgt u al zekerheid over de looptijd en maximale hoogte van de rente. Daarnaast geven wij informatie over een hypotheek bij MUNT Hypotheken en over het vervolg van het aanvraagproces. U heeft 3 weken de tijd om het rente-aanbod te tekenen. In het rente-aanbod staat een overzicht van de documenten die wij bij aanvang nodig hebben voor de acceptatie. Nadat dit rente-aanbod door u is getekend en door uw adviseur is teruggestuurd, begint het acceptatieproces.

Wat is een hypotheekaanbod?

Nadat uw hypotheekdossier compleet is en er een zogenaamd finaal akkoord is, brengen wij een hypotheekaanbod uit. Dit hypotheekaanbod is bindend voor MUNT Hypotheken, maar vrijblijvend voor u. Het hypotheekaanbod vervangt automatisch het eerder uitgebrachte rente-aanbod. U heeft 2 weken bedenktijd om het hypotheekaanbod te accepteren. Op het moment dat u het hypotheekaanbod tekent en uw adviseur stuurt dit terug, komt de hypotheekovereenkomst tot stand. Hierna sturen wij de stukken naar de notaris en kan de hypotheekakte passeren.

Heeft MUNT Hypotheken een verhuisregeling?

Ja MUNT Hypotheken heeft een verhuisregeling. Bij een verhuizing kunnen daarmee de rentecondities van de bestaande MUNT Hypotheek worden meegenomen als de aanvrager de nieuwe hypotheek binnen drie maanden na het aflossen van de vorige MUNT Hypotheek aanvraagt. In dit geval geldt dat de rentecondities van de vorige MUNT Hypotheek geldig zijn voor het restant van de rentevasteperiode. Voor de verhuisregeling brengen wij geen extra kosten in rekening.

Kan ik een overbruggingslening afsluiten?

Als u een nieuwe woning koopt maar de overwaarde van uw oude woning is nog niet beschikbaar, kunt u daarvoor een overbruggingslening afsluiten. Dat kan bij MUNT Hypotheken naast een nieuwe hypotheek. De looptijd daarvan is maximaal 30 maanden. De rente voor de overbruggingslening is variabel en wordt maandelijks achteraf in rekening gebracht. U betaalt voor een overbruggingslening eenmalig €500,-. U kunt een overbruggingslening afsluiten als uw oude woning verkocht is, maar ook als uw oude woning nog niet verkocht is.

Uw oude woning is verkocht
Is uw oude woning verkocht en zijn de ontbindende voorwaarden verlopen? Dan is de maximale overbruggingslening 97% van de verkoopprijs minus het bedrag dat nog van de bestaande lening afgelost moet worden. MUNT Hypotheken wil graag zien dat u het totaal van de lasten van de nieuwe hypotheek, de overbruggingslening en de oude hypotheek tot de passeerdatum van de oude woning kunt betalen.

Als uw oude woning verkocht is maar de ontbindende voorwaarden zijn nog niet verlopen, dan gaat MUNT Hypotheken uit van 90% van de verkoopprijs uit de verkoopovereenkomst.

Uw oude woning is nog niet verkocht
Is uw oude woning nog niet verkocht? Dan is de maximale overbruggingslening 90% van de getaxeerde marktwaarde van uw oude woning of 90% van de vraagprijs als deze lager is, minus het bedrag dat nog van de bestaande lening afgelost moet worden. In dat geval wil MUNT Hypotheken graag zien dat u het totaal van de lasten van de nieuwe hypotheek, de overbruggingslening en de oude hypotheek tenminste één jaar kunt betalen.

Waarom staat er zo'n hoog bedrag aan bereidstellingsprovisie in mijn aanbod?

U heeft misschien een hypotheekaanbod van ons ontvangen. Hierin hebben wij voor u op een rij gezet hoe uw lening er straks uit ziet. Zodra wij het door u ondertekende hypotheekaanbod hebben ontvangen, sturen we de stukken naar de notaris en maken we het geld over. Door het tekenen van ons aanbod heeft u zichzelf al verzekerd van een scherpe rente. Maar u profiteert ook van een eventuele daling van de tarieven van MUNT Hypotheken tot het moment dat uw hypotheekakte bij de notaris passeert. De rente gaat namelijk nog verder omlaag als op de dag waarop MUNT Hypotheken het bedrag van uw lening heeft overgeboekt naar de rekening van de notaris en/of naar uw bouwdepotrekening ons tarief lager is dan in het aanbod. Dat is natuurlijk een mooie voorwaarde, maar een gevolg is dat we op dit moment nog niet zeker weten of uw rente omlaag kan en welke rente u dus gaat betalen.

Bij verlenging mogelijk bereidstellingsprovisie
Wilt u langer verzekerd zijn van ons aanbod, dan kunt u dat verlengen van 3 naar 6 maanden. Als u passeert tijdens de verlengingsperiode en onze rente voor soortgelijke leningen is hoger dan die in het aanbod, moet u bereidstellingsprovisie betalen. Deze bereidstellingsprovisie is 0,25% over uw totale hypotheek voor iedere maand dat u verlengt. U betaalt uitsluitend bereidstellingsprovisie over de dagen dat u van de verlenging gebruik maakt.

Hypotheekaanbod en ESIS
Aan het hypotheekaanbod is een informatieblad toegevoegd. In deze Europese Standaard Informatie Sheet (ESIS) staat alle belangrijke informatie over uw hypotheek. De ESIS bevat een overzicht met daarin de kosten die u eenmalig moet betalen. Daar ziet u ook bereidstellingsprovisie bij staan. Om u niet voor verrassingen te laten staan, ziet u de bereidstellingsprovisie alsof u de volledige 3 maanden verlengd. Op de dag van passeren, weten wij of u bereidstellingsprovisie moet betalen en hoe hoog deze dan is. Als op dat moment de rente bij MUNT Hypotheken voor soortgelijke geldleningen lager is dan of gelijk is aan de rente in het aanbod, hoeft u geen bereidstellingsprovisie te betalen.

Voorlopige akte
Ook in de stukken die wij naar de notaris sturen houden wij rekening met het maximaal mogelijke bedrag aan bereidstellingsprovisie. De notaris neemt dit maximale bedrag dan vaak over in de voorlopige akte. Dit is het bedrag dat u mogelijk moet betalen als u op de laatste dag van de verlenging van het aanbod zou passeren. In de (definitieve) notarisinstructie staat de bevestiging van de definitieve bereidstellingsprovisie, mocht deze van toepassing zijn. Als op de datum van passeren de rente bij MUNT Hypotheken voor soortgelijke geldleningen lager is dan of gelijk is aan de rente in het aanbod, vervalt de bereidstellingsprovisie.

In mijn aanbod zie ik een Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) staan. Wat is dat?

Uw adviseur geeft bij de aanvraag voor uw hypotheek aan wat de kosten zijn die in verband met de hypotheek gemaakt worden. Op basis van deze kosten wordt een Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) vastgesteld. De JKP maakt het eenvoudiger om hypotheekaanbiedingen van verschillende hypotheekaanbieders met elkaar te vergelijken. De JKP vindt u terug in het rente-aanbod, het hypotheekaanbod en het bij het hypotheekaanbod meegestuurde informatieblad; European Standardised Information Sheet (ESIS).

In de JKP worden de volgende kostencomponenten opgenomen, voor zover de adviseur deze aan ons doorgeeft.

 1. taxatiekosten
 2. kosten bouwkundige keuring
 3. kosten bankgarantie
 4. kosten zekerheden (bijv. levensverzekering)
 5. kosten woonlastenbescherming (AOW, WW)
 6. eenmalige premiestorting woonlasten
 7. bemiddelingskosten t.b.v. de lening (incl. afhandelingskosten)
 8. bemiddelingskosten t.b.v. aankoop woning (bijv. makelaarscourtage)
 9. kosten opstalverzekering
 10. kosten ORV
 11. kosten inschrijving hypotheekregister
 12. advieskosten

Het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) in mijn hypotheekaanbod wijkt af van dat in mijn rente-aanbod. Hoe komt dat?

Het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) in uw hypotheekaanbod wijkt waarschijnlijk af van dat in uw rente-aanbod. Uw adviseur geeft bij de aanvraag voor uw hypotheek aan wat de kosten zijn die in verband met de hypotheek gemaakt worden. Op basis van deze kosten wordt een Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) vastgesteld. Bij de aanvraag voor het rente-aanbod zijn veel van die kosten nog niet exact bekend en deze worden door uw adviseur geschat. Als wij voor u een hypotheekaanbod uitbrengen, hebben wij alle documenten voor de acceptatie van uw hypotheek beoordeeld en is er een finaal akkoord afgegeven. Op dat moment zijn de kosten exact bekend en kan een definitief Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) worden vastgesteld.

Over MUNT Hypotheken

Wie is MUNT Hypotheken?

MUNT Hypotheken is de snelst groeiende, onafhankelijke hypotheekaanbieder van Nederland. Wij verzorgen simpele en moderne hypotheken met geld van oerdegelijke Nederlandse pensioenfondsen. MUNT Hypotheken is een hypotheekaanbieder die aan adviseurs en hun klanten transparante hypotheken aanbiedt met hele goede voorwaarden, scherpe rentes en een duidelijk, snel en zorgeloos aanvraagproces.

Wie is DMFCO?

De organisatie achter MUNT Hypotheken is de Dutch Mortgage Funding Company (DMFCO). DMFCO is de grootste onafhankelijke vermogensbeheerder van Nederlandse hypotheken. DMFCO is niet gelieerd aan andere organisaties als banken, tussenpersonen of verzekeraars. Wij bieden institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, de mogelijkheid om te investeren in Nederlandse woninghypotheken.

DMFCO wil de beste hypotheekaanbieder van Nederland zijn met een goede afweging tussen de belangen van beleggers en consumenten. Met MUNT Hypotheken hebben we inmiddels onze sporen op de hypotheekmarkt verdiend. We zijn een top tien speler, die de toon zet in snel en transparant werken.

Wat zijn de voordelen van een MUNT Hypotheek?

MUNT Hypotheken heeft scherpe tarieven. Maar prijs is natuurlijk niet het enige dat belangrijk is bij de keuze voor een hypotheekaanbieder. MUNT Hypotheken hebben uitstekende voorwaarden!

 • U mag bij MUNT Hypotheken altijd extra aflossen. Dat mag onbeperkt en is zonder kosten als u aflost met uw eigen geld.
 • De rente die u betaalt, bepalen wij aan de hand van de hoogte van uw hypotheek en de waarde van uw woning. Als u voldoende heeft afgelost, gaat u automatisch minder rente betalen.
 • Is op de dag dat u bij de notaris de hypotheekakte tekent de rente die voor uw lening geldt lager dan in uw hypotheekaanbod? Dan krijgt u die lagere rente.
 • U bent helemaal vrij in de keuze waar u een eventuele overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten. Zo kunt u altijd de voor u meest voordelige keuze maken.
 • Als u passeert tijdens de verlengingsperiode en de rente bij MUNT Hypotheken voor een soortgelijke lening is hoger dan die in uw aanbod, bent u bereidstellingsprovisie verschuldigd. De bereidstellingsprovisie berekenen wij exact aan de hand van het aantal dagen dat ons aanbod verlengd is.
 • U kunt 101% van de waarde van de woning lenen voor hypotheken tot maar liefst € 1.000.000

Wat zijn de rentetarieven van MUNT Hypotheken?

Wij hebben diverse rentevastperioden. Voor actuele rentetarieven klikt u hier.

Welke hypotheekvormen heeft MUNT Hypotheken?

MUNT Hypotheken houdt het graag simpel. Er zijn drie hypotheekvormen: annuïtair, lineair en aflossingsvrij. Voor een goed en passend advies gaat u naar uw hypotheekadviseur.

Waar staan de Algemene Voorwaarden?

Klikt u hier om de Algemene Voorwaarden als pdf downloaden.

Nationale Hypotheek Garantie

Wat is een hypotheek met NHG?

NHG wordt uitgevoerd door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Deze stichting staat onder voorwaarden garant voor uw hypotheek. Dit betekent dat bij geldproblemen het Waarborgfonds uw hypotheek terugbetaalt aan uw geldverstrekker. Het maximum leenbedrag is € 245.000,- inclusief bijkomende kosten. U komt in aanmerking voor een lening met NHG, indien u aan de voorwaarden voldoet. Zie www.NHG.nl.

Hoe kom ik in aanmerking voor een hypotheek met NHG?

Tijdens het adviesgesprek met uw hypotheekadviseur kunt u aangeven dat u een hypotheek met NHG wilt aanvragen. Als u voldoet aan de voorwaarden van NHG, dan kan uw hypotheekadviseur de aanvraag in orde maken. Alle voorwaarden en normen vindt u op de website van NHG.

De belangrijkste zijn:

 • Het maximale leenbedrag is € 245.000,- inclusief bijkomende kosten.
 • Looptijd van de hypotheek is maximaal 30 jaar.
 • De overlijdensrisicoverzekering is verplicht als u meer dan 80% van de waarde van de woning leent.
   

 

Uw lening in beheer

Wie is Stater N.V.?

MUNT Hypotheken laat de administratie van de hypotheken verzorgen door de specialist op dit gebied, namelijk Stater N.V. in Amersfoort. Stater is de grootste hypotheekverwerker van Nederland met meer dan 1,3 miljoen hypotheken in beheer. Meer weten over Stater? Bekijk de website www.stater.nl.

Waar staan alle veelgestelde vragen over uw lening in beheer?

Op de website van Stater vindt u veelgestelde vragen die betrekking hebben op leningen in beheer. Klik hier om naar de site van Stater te gaan.

Wat is MijnHypotheekOnline?

Samen met Stater maakt MUNT Hypotheken het mogelijk om online uw hypotheekgegevens in te zien. Klik hier om in te loggen. Indien u vragen heeft over MijnHypotheekOnline kunt u contact opnemen met Stater via het nummer 033-4509118. Nadat uw lening in beheer is genomen ontvangt u per post een brief met daarin een toegangscode. Nadat u zich heeft aangemeld kunt u inloggen en de gegevens van uw lening inzien.

Online uw declaraties inleveren
MUNT Hypotheken maakt het mogelijk om online uw declaraties in te dienen. Ga naar MijnHypotheekOnline om daarvoor in te loggen. Nadat uw lening in beheer is genomen, ontvangt u per post een brief met daarin een toegangscode. Na aanmelden via de instructies vermeld in deze brief, kunt u inloggen en online uw declaraties indienen. De verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline is sneller dan via een papieren declaratieformulier.

Eenvoudig aflossen via IDEAL
Na aanmelden via de instructies vermeld in de brief, kunt u inloggen en via IDEAL een aflossing op uw lening aan ons overmaken. Dat kan zelfs tot 50.000 euro per transactie.

Waar kan ik mijn jaaropgave inzien?

U ontvangt via de post uw jaaropgave. Ook kunt u uw jaaropgave bekijken op MijnHypotheekOnline. Samen met Stater maakt MUNT Hypotheken het mogelijk om online uw hypotheekgegevens in te zien. Klik hier om in te loggen. Als u vragen heeft over MijnHypotheekOnline kunt u contact opnemen met Stater via het nummer 033-4509118 .

Als u uw jaaropgave niet per post heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de Stater klantenservice via het nummer 085-7600016.

Kan ik mijn aflossingsvorm wijzigen?

U kunt tussentijds uw aflossingsvorm wijzigen. Ga voor dit soort ingrijpende verzoeken en andere verzoeken waarvoor u advies nodig heeft naar uw hypotheekadviseur. Heeft u geen hypotheekadviseur meer dan vindt u er via onze adviseurszoeker snel een bij u in de buurt.

Rente

De rente in mijn rente-aanbod en hypotheekaanbod is hoger dan op de passeerdatum, welke rente krijg ik?

Is de rente voor soortgelijke geldleningen van MUNT Hypotheken op de dag waarop MUNT Hypotheken het bedrag van uw lening heeft overgeboekt naar de rekening van de notaris en/of naar uw bouwdepotrekening lager dan de rente in het rente-aanbod? Dan krijgt u die lagere rente. U profiteert daardoor van een eventuele daling van de tarieven van MUNT Hypotheken tot het moment dat uw hypotheekakte bij de notaris passeert. Het tarief wordt nooit hoger dan de rente in het rente-aanbod. Na passeren sturen wij een schriftelijke bevestiging waarin wij de passeerrente vermelden.

Krijg ik na passeren mijn rente schriftelijk bevestigd?

Na passeren ontvangt u een schriftelijk bevestiging waarin wij de passeerrente vermelden. Via MijnHypotheekOnline kunt u nadat uw lening in beheer is genomen uw hypotheekgegevens inzien.

Hoe kan ik mijn variabele rente omzetten naar vaste rente?

MUNT Hypotheken werkt samen met Stater N.V. in Amersfoort. Zij verrichten alle administratieve handelingen voor de hypotheken in beheer. Stater is het aanspreekpunt voor al uw vragen over uw MUNT Hypotheek, zoals vragen met betrekking tot een omzetting van een variabel naar een vast rentepercentage. U kunt natuurlijk ook de Stater klantenservice bellen op 085-7600016 of een mail sturen naar muntdesk@stater.nl. Kijkt u op deze website als u meer wilt u weten over de variabele rente van MUNT Hypotheken.

Kan ik tussentijds mijn rentevasteperiode wijzigen?

Wilt u een tussentijdse uw rentevasteperiode wijzigen? Ga voor dit soort ingrijpende verzoeken en andere verzoeken waarvoor u advies nodig heeft naar uw hypotheekadviseur. Heeft u geen hypotheekadviseur meer dan vindt u er via onze adviseurszoeker snel een bij u in de buurt.

Mijn rentevasteperiode loopt af, hoe kan ik een nieuwe rente kiezen?

Stater N.V. is het aanspreekpunt voor al uw vragen over uw MUNT Hypotheek, zoals vragen met betrekking tot de afloop van uw rentevasteperiode. U kunt de Stater klantenservice bellen op 085-7600016 of een mail sturen naar muntdesk@stater.nl.

Wat is variabele rente?

U kunt bij MUNT Hypotheken naast diverse rentevaste perioden kiezen voor een variabele rente. U zet de rente steeds voor één maand vast. Als de hypotheekrente laag is zullen uw maandlasten dalen en als de hypotheekrente hoog is zullen uw maandlasten stijgen doordat u meer rente betaalt. Uw maandlasten gaan dus op en neer. Het rentetarief is meestal lager dan een vaste rente. Bij oversluiten hoeft u geen boete te betalen. Houd er wel rekening mee dat u geen zekerheid heeft over de hoogte van uw maandlasten. Als de rente stijgt worden uw maandlasten hoger en dat moet u kunnen opvangen.

Welke opslagen zitten er in de hypotheekrente?

Hoe meer u leent ten opzichte van de waarde van uw huis, des te groter is het risico. Voor dit risico rekenen hypotheekaanbieders een zogenaamde opslag. Deze opslag is al verwerkt in onze rentes. Als u voldoende aflost op uw hypotheek, passen wij de opslag per de eerste van de volgende maand automatisch aan naar een lagere opslag of wij laten de opslag zelfs vervallen. Een opslag wordt aangepast of vervalt als de verhouding van de totale hypotheek ten opzichte van de waarde van het huis daalt tot onder een van de opslaggrenzen. Lees hier meer over onze opslagen en bekijk welke opslagen voor u van toepassing zijn.

Hoe kan ik mijn rente-opslag laten vervallen als de waarde van mijn huis is gestegen?

MUNT Hypotheken verlaagt automatisch de rente-opslag zodra u hiervoor in aanmerking komt. Dit kan wanneer uw lening verder daalt dan de marktwaarde van uw woning. Is de waarde van uw woning toegenomen na het passeren van uw hypotheek en kunt u dit aantonen met een taxatierapport? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een verdere opslagverlaging. Het taxatierapport moet gevalideerd zijn en mag maximaal zes maanden oud zijn. Dit taxatierapport kunt u dan versturen naar Stater. Ze verricht alle administratieve handelingen voor de hypotheken in beheer. U kunt het sturen naar muntdesk@stater.nl. Na de beoordeling krijgt u per post een bevestiging van de aangepaste woningwaarde. Ook bevestigt Stater hierin een eventuele aanpassing van uw rente per de eerste van de volgende maand.

Hypotheekgegevens wijzigingen

Wat is ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid?

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid vindt plaats bij bijvoorbeeld een echtscheiding als de partner die in de woning blijft de vertrekkende partner uitkoopt. De vertrekkende partner zal bij een echtscheiding worden ontslagen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheeklening.

Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat een persoon (de lenignemer) voor 100% aansprakelijk is voor de schuld en rentebetaling van de hypotheek. Dit geldt ook als deze persoon de schuld met iemand anders, die ook hoofdelijk aansprakelijk is, deelt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar, mag ik in mijn huis blijven wonen?

Ga voor deze vragen en andere verzoeken waarvoor u advies nodig heeft naar uw hypotheekadviseur. Heeft u geen hypotheekadviseur meer dan vindt u er via onze adviseurszoeker snel een bij u in de buurt.

Kan ik mijn hypotheek verhogen?

Wilt u een onderhandse verhoging van uw hypotheek, een tweede hypotheek, tussentijdse omzetting van de rentevastperiode of de aflossingswijze wijzigen? Ga voor dit soort ingrijpende verzoeken en andere verzoeken waarvoor u advies nodig heeft naar uw hypotheekadviseur. Heeft u geen hypotheekadviseur meer dan vindt u er via onze adviseurszoeker snel een bij u in de buurt.

Moet ik naar de notaris om mijn hypotheek te verhogen?

Als u uw hypotheek onderhands wilt verhogen, gaat u voor advies naar uw hypotheekadviseur. Als de gewenste verhoging past binnen de inschrijving van uw hypotheek, hoeft u voor deze verhoging niet opnieuw naar de notaris.

Waar kan ik een overlijden melden?

U kunt het overlijden doorgeven aan Stater door een mail te sturen naar muntdesk@stater.nl. U kunt Stater ook bereiken via de klantenservice op 085-7600016.

Kan ik mijn overlijdensrisicoverzekering wijzigen?

U kunt uw overlijdensrisicoverzekering wijzigen. Wij adviseren om contact op te nemen met uw adviseur. Heeft u geen hypotheekadviseur meer dan vindt u er via onze adviseurszoeker snel een bij u in de buurt.

Ik wil mijn woning verhuren, mag dat?

Bij MUNT Hypotheken krijgt u geen toestemming om uw woning te verhuren.

Betalen en aflossing

Waar kan ik mijn jaaroverzicht inzien?

U ontvangt via de post uw jaaroverzicht. Ook kunt u uw jaaroverzicht bekijken op MijnHypotheekOnline. Samen met Stater maakt MUNT Hypotheken het mogelijk om online uw hypotheekgegevens in te zien. Klik op hier om in te loggen. Als u vragen heeft over uw HypotheekOnline kunt u contact opnemen met Stater via het nummer 033-4509118.

In mijn rente-aanbod en hypotheekaanbod staat een ander termijnbedrag, hoe kan dat?

MUNT Hypotheken neemt op de dag waarop MUNT Hypotheken het bedrag van uw lening heeft overgeboekt naar de rekening van de notaris en/of naar uw bouwdepotrekening de laagste rente van de rente in het rente-aanbod en de rente bij MUNT Hypotheken voor soortgelijke geldleningen op dat moment. Na passeren sturen wij een schriftelijke bevestiging waarin wij de passeerrente vermelden. In geval van variabele rente kan het termijnbedrag maandelijks wijzigen.

Ik wil graag mijn rekeningnummer wijzigen, waar kan ik dit doorgeven?

Als u uw bankrekeningnummer wilt wijzigen, kunt u een SEPA machtigingsformulier opvragen door een e-mail te sturen naar muntdesk@stater.nl. Het ingevulde en ondertekende SEPA machtigingsformulier mag u vervolgens ook terugmailen naar muntdesk@stater.nl.

Ik wil aflossen op mijn hypotheek, moet ik een boete betalen?

U mag bij MUNT Hypotheken altijd en onbeperkt aflossen met uw eigen geld, zonder dat u een vergoeding aan ons hoeft te betalen. Als u uw hypotheek aflost door bij een andere aanbieder een lening te nemen of tussentijds voor een andere rentevasteperiode te kiezen, kunt u per jaar 10% van de oorspronkelijke hypotheek zonder vergoeding aflossen. U betaalt in dat geval over de resterende 90% van de oorspronkelijke hypotheek een vergoeding als de rente voor vergelijkbare leningen bij MUNT Hypotheken lager is dan de rente die u betaalt.

Deze vergoeding is gelijk aan de contante waarde van het verschil tussen de rente die u betaalt en de rente voor soortgelijke leningen voor de duur van het restant van de rentevasteperiode. Bij de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van de uitstaande hoofdsom op het moment van aflossen en de afgesproken aflossingsmethodiek tot de einddatum van de rentevasteperiode. Als MUNT Hypotheken geen rentevasteperiode kent die gelijk is aan het restant van de rentevasteperiode, dan wordt de hoogste rente van de naast-kortere- en naast-langere-rentevasteperiode genomen.

Waar kan ik doorgeven dat ik een deel wil aflossen op mijn hypotheek?

Als u uw hele lening of een deel van uw lening wilt aflossen, geeft u dat door aan Stater via muntdesk@stater.nl of via de klantenservice van Stater op 085-7600016. Als u de volledige lening of een volledig leningdeel wilt aflossen vraagt u altijd een aflosnota op. Wij adviseren u echter om voor dergelijke wijzigingen contact op te nemen met uw hypotheekadviseur. Heeft u geen adviseur? Via onze adviseurszoeker vindt u er snel een bij u in de buurt.

Bij MUNT Hypotheken kunt u ook online een aflossing op uw lening doen. Ga daarvoor naar MijnHypotheekOnline en log in met uw toegangscode. Deze ontvangt u van ons per post, nadat uw lening in beheer is genomen. Als u zich heeft aangemeld kunt u inloggen en via IDEAL een aflossing aan ons overmaken. Dat kan zelfs tot 50.000 euro per transactie.

Wanneer mag ik zonder kosten aflossen?

U mag bij MUNT Hypotheken altijd en onbeperkt zonder kosten aflossen met uw eigen geld. Als u uw hypotheek aflost door bij een andere hypotheekaanbieder een hypotheek te nemen, kunt u per jaar 10% van de oorspronkelijke hypotheek zonder kosten aflossen. U betaalt in dit geval over de resterende 90% van de oorspronkelijke hypotheek kosten als de rente voor vergelijkbare leningen bij MUNT Hypotheken lager is dan de rente die u betaalt.

Ik wil mijn hypotheek geheel aflossen, waar kan ik dit doorgeven?

Als u de volledige lening of een volledig leningdeel wilt aflossen, vraagt u altijd een aflosnota op. Dat kunt u doen bij de klantenservice van Stater via muntdesk@stater.nl of door te bellen op 085-7600016.

Naar welk rekeningnummer kan ik een extra aflossing overmaken?

Als u extra wilt aflossen op uw hypotheek kunt u de aflossing overmaken van uw rekening naar: NL59ABNA0586824472 t.n.v. Stichting Bewaarder MUNT Hypotheken o.v.v. “EXTRA AFLOSSING naam, uw leningnummer & leningdeelnummer”.

Als u de volledige lening of een volledig leningdeel wilt aflossen, verzoeken wij u om altijd een aflosnota op te vragen. Dat kunt u doen bij de klantenservice van Stater via muntdesk@stater.nl of door te bellen op 085-7600016.

Bij MUNT Hypotheken kunt u ook online een aflossing op uw lening doen. Ga daarvoor naar MijnHypotheekOnline en log in met uw toegangscode. Deze ontvangt u van ons per post, nadat uw lening in beheer is genomen. Als u zich heeft aangemeld kunt u inloggen en via IDEAL een aflossing aan ons overmaken. Dat kan zelfs tot 50.000 euro per transactie.

Ik kan mijn hypotheekrente niet betalen, wat moet ik doen?

Wij adviseren u om contact op te nemen met onze samenwerkingspartner Hypocasso. Op de website van Hypocasso vindt u zeker antwoord op uw vraag. Ook kunt u een mail sturen naar munt@betaalmijnhypotheek.nl of Hypocasso bellen op 033-4229479. Neem zeker ook contact op met uw hypotheekadviseur. Heeft u geen adviseur? Via onze adviseurszoeker vindt u er snel een bij u in de buurt.

Wanneer wordt het maandbedrag van mijn rekening afgeschreven?

Rente en aflossing die u aan MUNT Hypotheken betaalt worden ongeveer twee werkdagen voor het einde van de maand van uw rekening afgeschreven. Heeft u een nieuwe hypotheek bij ons afgesloten en is uw lening in beheer genomen vóór de 20ste van de maand? Dan wordt nog dezelfde maand de rente en aflossing van uw rekening afgeschreven. Wordt de lening in beheer genomen ná deze datum, dan worden in de maand erop twee maandbedragen afgeschreven. Hoe snel uw lening na passeren in beheer wordt genomen, is afhankelijk van het aantal dagen dat uw notaris nodig heeft om ons te melden dat uw lening gepasseerd is. Wij hebben voor u de incassodata op een rij gezet.

Verandert mijn maandbedrag als ik (zonder kosten) heb afgelost op de hypotheek?

Als u (zonder kosten) aflost op uw hypotheek verlaagt u daarmee het bedrag van uw hypotheek. Op basis van de lagere hypotheek stellen wij een nieuw (lager) maandbedrag vast. Als u met een aflossing uw maandbedrag wilt verlagen hoeft u verder niets te doen. U kunt er ook voor kiezen om na uw aflossing hetzelfde maandbedrag te blijven betalen. Uw hypotheek zal dan eerder afgelost zijn. Als u hetzelfde maandbedrag wilt blijven betalen dan moet u dat expliciet aangeven.

Bouwdepot

Ik heb rekeningen die betaald moeten worden, waar kan ik dat doorgeven?

MUNT Hypotheken werkt samen met Stater en zij verrichten alle administratieve handelingen voor de hypotheken in beheer. Als u een bouwdepot heeft bij MUNT Hypotheken, dan kunt u uw declaraties met rekeningen naar hen insturen. Heeft u vragen over uw bouwdepot? U kunt dan de klantenservice van Stater bellen op 085-7600016 of een mail sturen naar muntdesk@stater.nl.

Online uw declaraties inleveren
MUNT Hypotheken maakt het mogelijk om online uw declaraties in te dienen. Ga naar MijnHypotheekOnline om daarvoor in te loggen. Ook kunt u via MijnHypotheekOnline de gegevens van uw lening inzien. Nadat uw lening in beheer is genomen, ontvangt u per post een brief met daarin een toegangscode. Na aanmelden via de instructies vermeld in deze brief, kunt u inloggen en online uw declaraties indienen. De verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline is sneller dan via een papieren declaratieformulier.

Ik heb geen declaratieformulier ontvangen. Hoe kan ik dat ontvangen?

Als u een bouwdepot heeft bij MUNT Hypotheken, dan ontvangt u ongeveer twee weken na het passeren bij de notaris uw declaratieformulier. Nadat de lening in beheer is genomen stuurt Stater u namens MUNT Hypotheken het formulier toe. Vanaf dat moment kunt u uw declaraties insturen. Heeft u vragen over uw bouwdepot? U kunt dan de Stater klantenservice bellen op 085-7600016 of een mail sturen naar muntdesk@stater.nl.

Online uw declaraties inleveren
MUNT Hypotheken maakt het mogelijk om online uw declaraties in te dienen. Ga naar MijnHypotheekOnline om daarvoor in te loggen. Ook kunt u via MijnHypotheekOnline de gegevens van uw lening inzien. Nadat uw lening in beheer is genomen, ontvangt u per post een brief met daarin een toegangscode. Na aanmelden via de instructies vermeld in deze brief, kunt u inloggen en online uw declaraties indienen. De verwerking van declaraties die ingediend zijn via MijnHypotheekOnline is sneller dan via een papieren declaratieformulier.

Wat is de rente op mijn bouwdepot?

Het rentetarief op uw bouwdepot is 1% lager dan de rente van uw lening.

Kan mijn aannemer ook rechtstreeks de gelden ontvangen van MUNT Hypotheken?

Als er sprake is van nieuwbouw, dan ontvangt de aannemer de gelden.

Hoeveel geld zit er nog in mijn bouwdepot?

Heeft u vragen over uw bouwdepot? U kunt dan de Stater klantenservice bellen op 085-7600016 of een mail sturen naar muntdesk@stater.nl. U kunt al de actuele informatie over uw bouwdepot inzien via MijnHypotheekOnline.

Hoe lang is mijn bouwdepot geldig?

Uw bouwdepot is bij bestaande bouw 6 maanden geldig en bij nieuwbouw 18 maanden geldig. U kunt de geldigheid eenmalig verlengen met 6 maanden.

De (ver)bouw(ing) is afgerond, wat gebeurt er met gelden die nog in het depot zitten?

De gelden die nog in het bouwdepot zitten worden afgelost op uw hypotheek.

Wanneer wordt mijn declaratie betaald?

Stater N.V. behandelt verzoeken voor een uitbetaling uit het bouwdepot. Zowel nieuwbouwnota’s als verbouwnota’s betalen zij binnen vijf werkdagen, mits de nota's aan de voorwaarden voldoen. De dag van ontvangst van de nota telt als de eerste werkdag en uiterlijk op de vijfde werkdag maken zij het bedrag van de nota namens MUNT Hypotheken over.

Onze Algemene Voorwaarden

Waarom staat er in mijn hypotheekakte dat er een extra bedrag wordt ingeschreven?

Met de hypotheekakte wordt uw huis in onderpand gegeven aan MUNT Hypotheken. Hiermee verkrijgt MUNT Hypotheken de zekerheid dat wij het aan u uitgeleende geld weer terug krijgt. Bij betalingsproblemen heeft MUNT Hypotheken dan het recht altijd bij voorrang, dus vóór eventuele andere schuldeisers, uw schuld op de waarde van uw huis te verhalen. Hiertoe kan, indien nodig, uw huis in het openbaar worden verkocht. 

Uw hypotheek wordt voor een bedrag van 140% van de lening in het hypotheekregister ingeschreven. Dit bedrag wordt in de hypotheekakte opgenomen. MUNT Hypotheken kan daardoor tot maximaal 40% bepaalde kosten betalen als dat nodig is. U kunt daarbij denken aan achterstallige rente, boetes en de extra kosten die worden gemaakt, bovenop uw hypotheekschuld. U bent dit bedrag niet schuldig, het geeft alleen een extra zekerheid (voorrang) voor MUNT Hypotheken. Er kan nooit meer worden verhaald dan u in feite bent verschuldigd.

Een dergelijke extra inschrijving laten vrijwel alle hypotheekaanbieders in de hypotheekakte opnemen.

(Algemene Voorwaarden Artikel 42)

Waarom is mijn lening opeisbaar als mijn woning op een monumentenlijst komt?

Als uw woning geheel of gedeeltelijk op een monumentenlijst wordt geplaatst of daarvoor wordt voorgedragen is uw lening in principe opeisbaar. Als uw woning op een monumentenlijst staat mag u deze niet zomaar veranderen of slopen. Vaak hebt u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Hierdoor zou uw woning minder makkelijk verkoopbaar kunnen zijn. In de praktijk wordt een lening slechts in uitzonderlijke situaties opgeëist als het op een monumentenlijst wordt geplaatst. U kunt daarbij denken aan situaties waarbij de monumentenstatus leidt tot een lagere waarde van het onderpand.

(Algemene Voorwaarden Artikel 24.h)

Waarom moet MUNT Hypotheken de Algemene Voorwaarden kunnen wijzigen?

Alle hypotheekaanbieders hebben, net als verzekeraars en andere partijen, de mogelijkheid om Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Daarin wijken wij niet af van andere organisaties. MUNT Hypotheken vindt het wel transparant om dit dan ook expliciet te vermelden in onze Algemene Voorwaarden. MUNT Hypotheken streeft ernaar voor alle klanten dezelfde Algemene Voorwaarden te hanteren.

De lening wordt in de meeste gevallen voor een langere duur aangegaan. Het kan zijn dat de Algemene Voorwaarden door verloop van tijd, nieuwe inzichten of door gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld veranderde wetgeving, verduidelijkt, aangepast of uitgebreid moeten worden. Eventuele wijzigingen zullen er niet toe leiden dat de rechten en verplichtingen van u of van MUNT Hypotheken veranderen. Een wijziging zal voor u als klant ook nooit onredelijk zijn of een negatief effect hebben. Onze unieke voordelen zoals zonder kosten aflossen met uw eigen en het automatisch verlagen van de rente-opslag blijven natuurlijk altijd voor u gelden.

(Algemene Voorwaarden Artikel 50)

Wat moet ik melden aan MUNT Hypotheken?

Wij verwachten van u dat u zo spoedig mogelijk wijzigingen schriftelijk aan ons doorgeeft. Als dat kan graag voordat de wijziging zich voordoet, maar in ieder geval binnen vijf dagen na de wijziging. De volgende wijzigingen ontvangen wij graag van u:

 • een wijziging van het onderpand of de verzekering daarvan;
 • schade aan het onderpand indien dit een aanzienlijke waardedaling van het onderpand tot gevolg heeft en / of indien op basis van de schade aan het onderpand een verzekeraar een uitkering doet of kan doen;
 • een wijziging van uw adres of feitelijke verblijfplaats; en
 • overige wijzigingen waarvan u denkt dat die belangrijk kunnen zijn voor MUNT Hypotheken.

(Algemene Voorwaarden Artikel 38.1)

Waarom mag ik niet zomaar wijzigingen aan mijn onderpand (laten) aanbrengen?

U mag geen wijzigingen aan het onderpand aanbrengen, gedogen of toestaan, waardoor naar de mening van MUNT Hypotheken dat onderpand minder waard kan worden. Zonder toestemming van MUNT Hypotheken mogen de aard van het gebruik of de bestemming, inrichting en gedaante van het onderpand niet worden gewijzigd.

Met deze voorwaarde geven wij aan dat het onderpand in stand moet worden gehouden. Dit doen wij omdat het onderpand onze zekerheid is waarop wij de lening verstrekken. Wanneer een consument er voor kiest wijzigingen aan te brengen aan het onderpand die de waarde vermindert, heeft dit gevolgen voor onze hypothecaire zekerheid. Wanneer er kleine aanpassingen worden gedaan aan het onderpand, hoeft dit niet aan ons te worden doorgegeven. Hierbij valt te denken aan het schilderen, het opknappen van bestaande ruimtes of het vervangen van een dakkapel. Wanneer er grote aanpassingen plaatsvinden, zoals van de indeling van het huis, dan moet dat wel worden doorgegeven.

Wanneer er aanpassingen aan het onderpand zijn die de waarde verhogen, is het ook verstandig dit door te geven, met name bij een hypotheek zonder NHG. Het kan dan zo zijn dat de risico-opslag op de rente naar beneden kan worden aangepast door de stijging van de waarde van het onderpand.

(Algemene Voorwaarden Artikel 28.1)

Waarom is MUNT Hypotheken gerechtigd de regeling van schade na vier maanden van u over te nemen?

MUNT Hypotheken is gerechtigd de regeling van de schade van u over te nemen als er, vier maanden na het ontstaan van de schade, nog geen regeling met de verzekeraar tot stand is gekomen waar MUNT Hypotheken haar schriftelijke goedkeuring aan heeft gegeven. In de meeste gevallen is dit niet nodig omdat de afwikkeling van de schade goed verloopt en er geen nadelige gevolgen voor u of MUNT Hypotheken zijn. U kunt dan gewoon uw huis repareren met de uitkering van de opstalverzekering.

Alleen als u er niet uitkomt met de verzekeraar of een regeling krijgt aangeboden die naar ons oordeel niet goed genoeg is, kan MUNT Hypotheken, na het verstrijken van de termijn van vier maanden, de afwikkeling overnemen. Dat zal het in zowel uw als ons eigen belang zijn om een (betere) regeling te krijgen.

Een voorbeeld is het geval waarin de opstalverzekeraar onvoldoende wil uitkeren en u daarmee de schade niet op een juiste manier kan repareren. MUNT Hypotheken zal hierbij altijd rekening houden met uw belangen en u informeren over de voortgang van de afwikkeling. Dit is overigens een afspraak die in vrijwel alle hypotheekovereenkomsten zo wordt gemaakt.

(Algemene Voorwaarden Artikel 27.2)

Klachten

Ik heb een klacht, waar kan ik die melden?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan natuurlijk toch zo zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt melden. In dat geval kunt u dat schriftelijk doen of via e-mail. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Stuurt u in dat geval uw klacht naar ckm@stater.nl.

Is MUNT Hypotheken aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid?

MUNT Hypotheken is aangesloten bij Kifid. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan natuurlijk toch zo zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt melden. In dat geval kunt u dat in eerste instantie schriftelijk doen of via e-mail. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u binnen drie maanden contact opnemen met het financiële klachteninstituut via www.kifid.nl.

Jaaropgave

Wanneer wordt de jaaropgave 2016 verzonden?

Inmiddels hebben we naar al onze klanten via de post de jaaropgave over 2016 verstuurd. Heeft u uw jaaropgave niet ontvangen, dan kunt u deze bekijken op MijnHypotheekOnline. Samen met Stater maakt MUNT Hypotheken het mogelijk om online uw hypotheekgegevens in te zien. Klik hier om in te loggen. Als u vragen heeft over MijnHypotheekOnline kunt u contact opnemen met Stater via het nummer 033-4509118.

Als u uw jaaropgave niet per post heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de Stater klantenservice via het nummer 085-7600016.

Kan ik mijn jaaropgave ook digitaal ontvangen?

Ja, via MijnHypotheekOnline kunt u uw jaaropgave ook downloaden. Als u vragen heeft over MijnHypotheekOnline kunt u contact opnemen met Stater via het nummer 033-4509118.

Ik heb een (extra) aflossing gedaan in december. Waarom zie ik deze niet op mijn jaaropgave staan?

Op de jaaropgave ziet u de situatie per 31 december 2016. Dit is ook het uitgangspunt voor de ‘Aangifte Inkomstenbelasting 2016’. Het kan zijn dat uw (extra) aflossing pas in januari 2017 door ons is verwerkt. Het gevolg is dat deze extra aflossing niet is vermeld op de jaaropgave van 2016. Betalingen die in 2016 nog niet zijn verwerkt, ziet u terug in de jaaropgave van 2017. Ondanks dat het bedrag van de extra aflossing op de saldo-opgave 2017 komt te staan, zal de extra aflossing van het boetevrije bedrag van 2016 afgaan.

De extra aflossing die ik aan het eind van het jaar heb gedaan, zie ik niet op mijn jaaropgave staan. Moet ik hierover dan vermogensbelasting betalen?

Nee hoor, de belastingdienst kijkt voor de berekening van de vermogensbelasting naar de jaaropgave van uw bankrekening en niet naar de jaaropgave van uw hypotheek. Uw banksaldo is dus leidend.

Op de jaaropgave 2016 staat dat ik een betalingsachterstand heb. Volgens mij klopt dit niet, hoe kan dat?

Op de jaaropgave wordt de status per 31 december 2016 vermeld. Het kan zijn dat uw betaling pas in januari 2017 door ons is ontvangen. In dat geval zal er een achterstand vermeld staan op de jaaropgave van 2016. Betalingen die nu niet zijn verwerkt, ziet u dan terug in de jaaropgave van 2017.

Wat betekent het bedrag dat op de jaaropgave is vermeld bij de rentevergoeding bouwdepot?

Dit bedrag geeft aan hoeveel rente u hebt ontvangen op uw bouwdepot. MUNT Hypotheken heeft namelijk een meldingsplicht aan de Belastingdienst met betrekking tot de rente die wij aan u vergoed hebben. 

Wat is het verschil tussen berekende rente en verschuldigde bedragen?

Op uw jaaropgave staat 'berekende rente' en 'verschuldigde bedragen’. De 'berekende rente' is het rentebedrag dat MUNT Hypotheken dat jaar in rekening heeft gebracht. Bij 'verschuldigde bedragen' vindt u het totale bedrag aan rente en eventuele aflossing dat in dat jaar tenminste ontvangen had moeten zijn.

Of de bedragen gelijk zijn aan elkaar, is afhankelijk van de afloswijze. Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn de bedragen gelijk. Bij een annuïteiten of een lineaire hypotheek is het verschuldigde bedrag voor de hypotheek hoger, omdat u niet alleen de rente maar ook een deel van de lening aflost. Op de jaaropgave is in dat laatste geval het verschil in mindering gebracht op de restschuld.

Ik heb mijn hypotheek afgelost, maar ik heb nu geen jaaropgave ontvangen. Klopt dit?

U krijgt nog een laatste jaaropgave als de hypotheek geheel is afgelost en alle administratieve handelingen zijn verwerkt. Dit is meestal binnen een maand na aflossing van de hypotheek.

Wat is het RSIN-nummer van MUNT Hypotheken?

Wij krijgen wel eens de vraag wat het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer, ofwel het RSIN van MUNT Hypotheken is. Dit nummer is de vervanger van het vroegere fiscaal nummer en onder meer onderdeel van het btw-nummer. Het RSIN van MUNT Hypotheken is 854104185.

Geen resultaten.