Tijdelijke aanpassingen van het acceptatiebeleid door COVID-19

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen raken veel bedrijven en hun werknemers. Om overkreditering van uw klant te voorkomen, is MUNT genoodzaakt om een aantal acceptatievoorwaarden tijdelijk aan te passen. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronapandemie en de economische impact, kunnen deze bijgesteld worden. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie.

Onderstaande paragrafen en pagina’s corresponderen met de MUNT Hypotheekgids 2021.
 

§ 1.1.5 Overbruggingshypotheek
Overbruggen van spaar-, beleggings- en levenpolissen (pagina 16)
Voor op beleggingen gebaseerde verzekeringen of rekeningen is de maximale overbrugging 60% van de actuele afkoopwaarde in plaats van 90%.

 

§ 2.2.1 Inkomen uit loondienst 
Vast dienstverband (pagina 33)
Een dienstverband voor bepaalde tijd met intentieverklaring voor onbepaalde tijd wordt beoordeeld als flexibel dienstverband. Ook moet de huidige arbeidsovereenkomst, gerekend vanaf de datum van het renteaanbod, nog minimaal 6 maanden lopen.

Flexibel of tijdelijk dienstverband (pagina 33)
De huidige arbeidsovereenkomst moet, gerekend vanaf de datum van het renteaanbod, nog minimaal 6 maanden lopen.  

 

§ 2.3.6 Woningfinanciering en overig onroerend goed
Onroerend goed (met inbegrip van de huidige woning) dat te koop staat of waarvan de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken (pagina 46)
De maandlast moet voor een periode van ten minste 12 maanden aantoonbaar betaald kunnen in plaats van 6.

 

§ 2.3.7 Tijdelijke dubbele of te hoge hypotheeklasten (pagina 46)
Uw klant moet aantonen dat hij het tekort op de toegestane financieringslast uit eigen middelen kan betalen voor de periode dat er sprake is van een tekort, met een minimumperiode van 12 maanden. In plaats van de werkelijke maandlasten mag u ook uitgaan van de annuïtaire lasten op basis van de methodiek van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK).