Rente

Kies voor optimaal voordeel met een hypotheek van MUNT Hypotheken. Zo betaalt u nooit extra opslagen bovenop de rentetarieven die u hieronder ziet of in uw renteaanbod staan vermeld. Zelfs niet als u een deel aflossingsvrij leent. Ook betaalt u automatisch minder als u door aflossen in een lagere risicoklasse terecht komt. Daar hoeft u niets voor te doen.

Tarieven

PeriodeNHGt/m 60% MWt/m 80% MWt/m 90% MW>90% MW
Variabel2,25%*2,32%2,42%2,52%2,72%
5 jaar3,37%*3,45%3,45%3,47%3,58%
10 jaar3,69%*3,67%3,67%3,70%3,77%
15 jaar3,81%*3,97%3,97%4,00%4,07%
20 jaar3,94%*4,06%4,06%4,12%4,24%
25 jaar3,94%4,10%4,10%4,20%4,32%
30 jaar3,97%4,16%4,16%4,24%4,35%

Tarieven per 9 augustus 2022

* Dit tarief is alleen beschikbaar voor bestaande klanten. Onder bestaande klanten verstaan wij: klanten met een bestaande MUNT Hypotheek waarbij het leningnummer ongewijzigd blijft, en klanten die gebruik maken van de verhuisregeling.
 

Disclaimer: Wij zorgen ervoor dat de rentes op onze website zo betrouwbaar en actueel mogelijk zijn. Zijn de rentes toch (tijdelijk) niet juist, bijvoorbeeld door een handmatige invoerfout of als de rentetarieven wijzigen, en lijdt u daardoor schade? Dan kunt u MUNT Hypotheken daarvoor niet aansprakelijk stellen.

Overige tarieven
Rente voor een overbruggingskrediet (variabel tarief)3,57%
Afsluitkosten voor een overbruggingskrediet€ 500,-
Vergoeding over het bouwdepot t.o.v. hypotheekrente-/- 1%
Kosten voor verlengen van het aanbod als de marktrente > de rente in het rente-aanbod0,25% per maand / aantal dagen verlenging
Toetsrente bij een rentevasteperiode ≥ 10 jaarRente-aanbod
Toetsrente bij een rentevasteperiode < 10 jaarAFM
Kosten bij verhoging€ 150,-
Administratiekosten bij acceptatie€ 0,-
Administratiekosten bij wijzigen van de lening of rente (excl. vergoeding)€ 150,-
Annuleringskosten tijdens de eerste 4 maanden van het rente- of hypotheekaanbod€ 0,-
Annuleringskosten tijdens de verlengingsperiode van het hypotheekaanbod€ 500,-
Kosten voor ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid€ 150,-