MUNT Hypotheken
Gewoon samen

Privacyverklaring

Bij MUNT Hypotheken dragen wij zowel transparantie als uw belang en privacy hoog in het vaandel. Daarom vinden wij het normaal dat u kunt begrijpen wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze Privacyverklaring geldt voor alle bezoekers van de website www.munthypotheken.nl.

1. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij ons kunt u een goede hypotheek afsluiten, die past bij uw situatie. Uw persoonlijke gegevens hebben wij nodig om te bepalen of wij uw hypotheekaanvraag kunnen accepteren. Als u een hypotheek aanvraagt of gebruik maakt van ons digitale systeem, dan worden uw persoonlijke gegevens vastgelegd en verwerkt in een database. Deze database is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verwerkt voor: 
a) het voorbereiden, aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met MUNT Hypotheken, 
b) het informeren over relevante producten en diensten van MUNT Hypotheken, 
c) het uitvoeren van marktonderzoek,  
d) voor de ondersteuning van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering en de continuïteit en groei van MUNT Hypotheken, 
e) communicatie in het kader van het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit, 
f) voor statistische analyse, 
g) het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
In het kader van de onder a t/m g genoemde redenen kunnen gegevens worden verstrekt aan externe partijen, zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR) of de Belastingdienst.

In de aanvraagfase voor de hypotheek worden uw gegevens overgedragen aan ons administratiekantoor Stater Nederland B.V.. Stater gebruikt uw gegevens onder meer om de maandelijkse hypotheeklasten van uw rekening te incasseren, om u jaarlijks een fiscaal overzicht te sturen en om eventuele vragen van u te kunnen beantwoorden.

Na de aanvraagfase zal MUNT Hypotheken de beschikking houden over uw gegevens.

Wij slaan uw gegevens veilig op en zullen deze nooit delen met derde partijen die niet betrokken zijn bij onze dienstverlening. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

2. Gebruik persoonsgegevens
Wij zullen het verzamelen en het gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden of overeenkomsten voor te bereiden of uit te voeren. Wij behouden ons hierbij het recht voor uw persoonsgegevens te gebruiken voor bijvoorbeeld marktonderzoek of om in de toekomst contact met u op te kunnen nemen. Dat zullen wij doen als wij geloven dat zowel u als wij hier baat bij hebben. Hierbij kan het voorkomen dat derde partijen, in opdracht van MUNT Hypotheken, over bepaalde persoonsgegevens beschikken. MUNT Hypotheken zal er altijd voor zorgen dat gegevens door derden met de grootste zorg worden behandeld, dat eventuele gegevensoverdracht op beveiligde wijze plaats vindt en dat derde partijen uw gegevens alleen conform onze opdracht gebruiken. MUNT Hypotheken verplicht samenwerkende partijen contractueel om zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. U zult via MUNT Hypotheken geen aanbiedingen van derde partijen ontvangen.

Uiteraard gaan wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om bij de verwerking daarvan. MUNT Hypotheken is opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat is te raadplegen via www.cbpweb.nl. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing.

3. Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden ter beschikking stellen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

4. Facebook, Twitter en LinkedIn
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook, Twitter, LinkedIn en Google + en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Twitter, LinkedIn en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Wilt u meer weten over wat Facebook, Twitter en LinkedIn doen met uw persoonsgegevens welke zij met deze code verwerken, leest u dan de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze kunnen regelmatig kunnen wijzigen.

5. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. MUNT Hypotheken gebruikt cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Tevens worden de cookies gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, waardoor wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst kunnen zijn, o.a.:

– Functionele cookies
MUNT Hypotheken plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde formulieren.

– Sessie cookies
Naast functionele cookies plaatst MUNT Hypotheken cookies die slechts een beperkte tijd op uw computer worden opgeslagen. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om uw surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. MUNT Hypotheken kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.

– Permanente cookies
Ook plaatst MUNT Hypotheken cookies die voor een langere periode op uw computer blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt uw computer bij een volgend bezoek aan de website herkent. Deze cookies bieden ons de mogelijkheid om u de website te tonen die specifiek aan uw voorkeuren is aangepast. Doordat uw voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaart u bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Cookies kunt u te allen tijde van uw computer verwijderen door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in u uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Ook bestaat de mogelijkheid om de browser zo in te stellen dat deze het gebruik van cookies (niet)  toestaat danwel gedeeltelijk toestaat. Hiermee dient u er rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

6. Inzage, correctie, wijziging
Op schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten kunt u ons dat vragen door een brief te sturen naar:

MUNT Hypotheken
Bezuidenhoutseweg 16B
2594 AV Den Haag

7. Vragen
Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met MUNT Hypotheken. U kunt onze contactgegevens terugvinden op onze website.

8. Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

MUNT Hypotheken – januari 2018

​​Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen*