Lijfrente zorgt voor extra toetsinkomen

Lijfrente-uitkeringen die u in de toekomst ontvangt, kunnen wij als inkomen meenemen. Daardoor helpt een lijfrentepolis mee bij het rondkrijgen van de hypotheek. Pak uw lijfrenteverzekering erbij en bereken hier welk bedrag aan extra inkomen u mag meenemen.

Gegevens polis & hypotheek
Polis:
Hypotheek:
Looptijd in maanden

Dit is de looptijd van de lening in maanden vanaf de ingangsdatum. Als er meerdere leningsdelen met verschillende looptijden zijn, vult u hier de looptijd in van het leningdeel met de langste looptijd.

Vul a.u.b. eerst alle velden in.

Gegevens lijfrente
Opbouwfase:
Startdatum opbouwfase

Hier vult u de datum in van de 1e (periodieke) storting in het lijfrenteproduct.

Einddatum opbouwfase

Hier vult u de datum in waarop de opbouw van het lijfrenteproduct zal eindigen.

maanden
Periodiek opbouwen

Kies “Ja” als u periodieke stortingen doet in uw lijfrente, kies “Nee” als er geen periodieke stortingen meer plaatsvinden.

Datum waarde overzicht

Hier vragen we u de datum van het meest recente waarde overzicht in te voeren. Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt in elk geval een waarde overzicht verstrekt.

Waarde op (jaar)overzicht

In dit invoerveld dient u de exacte waarde van het lijfrenteproduct in te vullen, zoals vermeld op het mee te leveren waarde-overzicht en verstrekt op de bovengenoemde datum.

Vul eerst start- / einddatum opbouwfase in.
Datum laatste periodieke premie

Als er geen periodieke premie wordt afgedragen, kunt u dit invoerveld leeg laten en bij “Periodiek opbouwen” de optie “Nee” selecteren. Als er wel premie wordt afgedragen, vul dan hier de datum in waarop de laatste periodieke inleg is gepland. Vaak is deze datum gelijk aan de einddatum van de opbouwfase.

Periodieke premie in €

Indien er geen periodieke premie wordt afgedragen kunt u dit veld leeg laten en bij “Periodiek opbouwen” de optie “Nee” selecteren. Indien u wel periodiek premie afdraagt vult u hier het bedrag in Euro’s in.

Periodieke premie per

Hier dient u aan te geven of u per maand, kwartaal, halfjaar of jaarlijks premie afdraagt.

%
Het ingevulde bruto historisch rendement is hoger dan het maximum van 4%. In het resultaat wordt gerekend met 4%.Er is 0 ingevoerd als bruto historisch rendement. Dit is niet toegestaan
Bruto historisch rendement

Het bruto historisch rendement is het percentage waarmee gerekend wordt tijdens de opbouwfase van het lijfrenteproduct. Het bruto historisch rendement is gemaximeerd op 4% per jaar. U kunt dit % vinden op het waarde overzicht.

Opgebouwd kapitaal per
Uitkeringsfase:
Vul eerst datum laatste periodieke premie in.
Startdatum

Hier vult u de datum in waarop de uitkering zal starten. Doorgaans zal dit op moment van pensioneren zijn.

Vul eerst de startdatum en looptijd van de hypotheek in.
Einddatum

Hier vult u de datum in waarop de uitkering zal stoppen.

Let op: de uitkering dient minimaal tot de einddatum van de hypotheek te lopen. Een eerdere datum kunt u niet selecteren.

%
De ingevulde rekenrente is hoger dan het maximum van 1.2%. In het resultaat wordt gerekend met 1.2%.Er is 0 ingevoerd als rekenrente. Dit is niet toegestaan.
Rekenrente

De rekenrente is het percentage waarmee gerekend wordt tijdens de uitkeringsfase van het lijfrenteproduct. Deze rekenrente is gemaximeerd op de Ultimate Forward Rate (UFR) zoals gepubliceerd door de DNB, 1.2% per jaar.

Uitkeringsfrequentie

Hier dient u aan te geven of u in de toekomst per maand, kwartaal, halfjaar of jaarlijks een uitkering uit uw lijfrente zal ontvangen.

Vul a.u.b. eerst alle velden in.

Resultaat
Opgebouwd kapitaal per
Periodieke uitkering per
Jaarlijks inkomen uit lijfrente