Overlijden

Wanneer iemand overlijdt, moet er vaak veel geregeld worden en komt er veel op nabestaanden af. Vooral financiële zaken kunnen ingewikkeld zijn en roepen vaak vragen op. Eén van deze zaken is de MUNT Hypotheek. Daar helpen wij u graag bij.

1 Overlijden melden

Samen met u bekijken wij graag wat er nodig is om de MUNT Hypotheek te kunnen voortzetten of beëindigen. Dat maken wij graag snel en goed voor u in orde. Een eerste belangrijke stap is dat u het overlijden zo spoedig mogelijk aan ons meldt. Dat kan via deze meldingsknop
Melding van overlijden

Wat gebeurt er na uw melding?

Zodra wij uw melding hebben ontvangen, zetten wij de MUNT Hypotheek op naam van "de erven van” de persoon die overleden is. Direct daarna – meestal binnen drie dagen - leggen wij u telefonisch uit wat de vervolgstappen zijn om de hypotheek te kunnen voortzetten.

2 De MUNT hypotheek

Wanneer iemand overlijdt, gaat de MUNT Hypotheek over op de erfgenaam. Dit is de persoon die erft en de erfenis aanvaardt.

Hoe wordt het maandbedrag afgeschreven?

Het afgesproken maandbedrag schrijven wij af van de betaalrekening die bij ons bekend is, op de één na laatste werkdag van de maand. Vaak is deze automatische afschrijving vanwege het overlijden niet meer mogelijk totdat bekend is wie de erfgenamen zijn.

Als u de erfenis heeft geaccepteerd, vragen wij u het maandbedrag zelf aan ons over te maken. Ons rekeningnummer NL59 ABNA 0586 8244 72 staat op naam van Stichting Ontvangsten MUNT Hypotheken. Vermeld bij elke betaling het leningnummer van de MUNT Hypotheek. Weet u dit nummer niet, neem dan even contact met ons op. Het is ook mogelijk om een nieuwe SEPA machtiging af te geven, zodat het maandbedrag automatisch wordt afgeschreven van het juiste rekeningnummer.

Is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten?

Het is belangrijk dat het overlijden wordt gemeld bij de verzekeringsmaatschappij waar de overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Zij betalen het afgesproken bedrag uit aan MUNT. Als u wilt dat wij dit voor u regelen, dan hebben wij een kopie van de akte van overlijden en het leningnummer nodig. Deze mailt u naar bijzonderbeheer@munthypotheken.nl.

3 De erfgenamen

Om de MUNT Hypotheek te kunnen voortzetten, is het belangrijk dat wij weten wie de erfgenamen zijn van de overledene. Alleen met hen mogen wij informatie delen over de MUNT Hypotheek. Bent u de persoon die erft maar geen partner? Dat kunt u de MUNT Hypotheek niet voortzetten. Boetevrij aflossen binnen het eerste jaar na overlijden is wel altijd mogelijk.

Welke documenten heeft MUNT nodig?

Om de MUNT Hypotheek te kunnen overzetten op naam van de persoon die erft, hebben wij twee documenten nodig. Dat zijn een akte van overlijden en een verklaring van erfrecht. Voor het opstellen van de verklaring van erfrecht kunt u contact opnemen met een notaris van uw keuze. Onder moeilijke termen leggen wij een aantal lastige begrippen helder uit.

Waarom vraagt MUNT om een verklaring van erfrecht?

Een testament is een ingewikkeld juridisch document. Het testament geeft geen antwoord op de vraag wie waar recht op heeft. Zo bestaat de kans dat een erfgenaam al is overleden. Ook kan een persoon die in het testament als erfgenaam is genoemd de erfenis weigeren. Verder kan het testament zijn vervangen door een later (nieuwer) testament.

Maar zelfs als er geen testament is opgemaakt, moet nog steeds bepaald worden wie de erfgenamen zijn. De wet geeft de regels wie de erfgenaam/erfgenamen zijn, en daarna moet gekeken worden of deze erfgenamen de nalatenschap ook accepteren.

Een notaris is de aangewezen, onafhankelijke persoon om deze vragen te beantwoorden. Hij/zij beschikt over de juiste kennis om het testament te begrijpen en uit te leggen. Ook heeft de notaris de systemen om onderzoek te doen naar (potentiële) erfgenamen en andere testamenten. De uitkomsten van dat onderzoek legt de notaris vast in een verklaring van erfrecht.

MUNT vraagt om zo'n verklaring van erfrecht. Zo weten we zeker dat we met de juiste personen werken. Deze beoordeling is complex en daarvoor hebben we de specialistische kennis en systemen van de notaris nodig. We kunnen dit niet zelf doen.

Wie mag de MUNT Hypotheek voortzetten?

Zodra uit de ontvangen documenten blijkt wie de persoon is die erft, kunnen wij de voortzetting van de hypotheek met hem of haar bespreken. Alleen de achterblijvende partner komt hiervoor in aanmerking. Om er zeker van te zijn dat de voortzetting financieel haalbaar is en blijft, voeren wij altijd een inkomenstoets uit.

Wat verstaat MUNT onder de partner?

  • De gehuwde partner die erft op basis van het wettelijk erfrecht
  • De geregistreerde partner die erft op basis van het wettelijk erfrecht
  • De partner die erft op basis van het opgestelde testament

Mocht uw situatie anders zijn dan hierboven beschreven, dan bespreken wij graag met u de mogelijkheden voor het voorzetten van de MUNT Hypotheek.

4 Voortzetten MUNT Hypotheek

De persoonlijke situatie van de partner is helaas veranderd. Uit de ontvangen documenten blijkt wie de partner is en als leningnemer de MUNT Hypotheek mag voortzetten. Om er zeker van te zijn dat dit financieel ook de juiste keuze voor de partner is bepalen wij graag of de MUNT Hypotheek nu maar ook in de toekomst betaalbaar is. Wij voeren daarom een inkomenstoets uit.

Waarom voert MUNT een inkomenstoets uit?

Wij gaan aan de hand van het inkomen na of de MUNT Hypotheek betaalbaar is, zowel nu als in de toekomst. Vanuit onze wettelijke zorgplicht moeten wij deze inkomenstoets uitvoeren.

Welke documenten heeft MUNT nodig?

Om vast te stellen of het inkomen voldoende is om de MUNT Hypotheek voort te zetten, vragen wij een aantal documenten op. Uw persoonlijke situatie bepaalt welke documenten dat zijn. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Wat betekent de uitslag van de inkomenstoets?

Op basis van de inkomenstoets kunnen wij u goed informeren en extra hulp bieden als dat nodig is. Een positieve uitslag betekent dat wij de naam van de leningnemer(s) op de MUNT Hypotheek aanpassen. Bij een negatieve uitslag is het soms toch mogelijk de MUNT Hypotheek voort te zetten. Samen met u zoeken wij dan naar een goede oplossing.

Is de MUNT Hypotheek aan te passen?

Bent u de overgebleven partner en was u al leningnemer? Dan mag u de rente van de MUNT Hypotheek eenmalig aanpassen naar de dezelfde of langere rentevasteperiode. Dit kan binnen één jaar na overlijden van de leningnemer, boetevrij en zonder bijkomende kosten.

5 Goed om te weten

Graag informeren wij u nog over een aantal belangrijke zaken.

Wat is het leningnummer van de MUNT Hypotheek?

Wij slaan iedere MUNT Hypotheek op in onze systemen onder een leningnummer. Het is belangrijk dat u dit leningnummer noemt als u contact met ons opneemt. Heeft u het leningnummer niet? Belt u ons dan op telefoonnummer 085 -760 00 16.

Hoe kunt u hulp van iemand anders inschakelen?

Wij begrijpen dat u, als erfgenaam, in sommige gevallen hulp vraagt aan een bekende om contact op te nemen met MUNT Hypotheken. Dat kan een zoon, zus, nicht of buurman zijn. In dat geval is het belangrijk dat u hiervoor een toestemmingsformulier invult en een kopie identiteitsbewijs opstuurt, zodat wij zeker weten dat wij uw informatie mogen delen met deze persoon. Het toestemmingsformulier vindt u hier.

Kosteloos omzetten van uw MUNT Hypotheek

Wanneer de MUNT Hypotheek op uw naam komt te staan, kunt u eenmalig en zonder bijkomende kosten de rente van de MUNT Hypotheek aanpassen. Dit kan heel voordelig zijn voor u. Een lager rentepercentage betekent namelijk dat u per maand minder rente betaalt. Voordat u de rente laat aanpassen, adviseren wij u dit met uw belastingadviseur te bespreken, zodat u zeker bent van een verstandige keuze. Wij denken heel graag met u mee, dus neem gerust contact met ons op als u vragen heeft!

Moeilijke termen

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid.