MUNT TIPS


Tip 1 - (Nieuw) Bouwdepot? Leg uw klant uit hoe wij de maandlasten incasseren.

Wordt er renteverlies meegefinancierd? Geef duidelijk aan welke manier van incasseren van de maandlast gewenst is voor de klant.

Er zijn verschillende manieren mogelijk voor het incasseren van de maandlast bij een (nieuw)bouwdossier:
 

  1. Bij nieuwbouw: Klant betaald zijn volledige maandtermijn (rente + aflossing) uit depot.*
  2. Bij verbouw- standaard instelling: Klant betaalt maandtermijn via automatische incasso. En krijgt rente over zijn bouwdepot verrekend in het bouwdepot.
  3. Bij nieuwbouw: Er wordt een vast bedrag afgesproken wat uit depot wordt betaald en wat middels automatisch incasso.
  4. Bij nieuwbouw - standaard instelling: De rentevergoeding over het bouwdepot wordt in mindering gebracht op de automatische incasso. Dus automatische incasso = maandtermijn – rentevergoeding.

*Houd er rekening mee dat klanten zelf in de gaten moeten houden wanneer het renteverlies ‘op’ is. MUNT geeft namelijk geen melding wanneer dit gereserveerde bedrag op is. Zo kan er dus teveel uit het depot betaald worden. Het gevolg hiervan is dat er een (flink) tekort ontstaat in het bouwdepot.

Tip 2 - Een kleine VvE en géén geld in het reservefonds?

De eigenaren van VvE’s kunnen besluiten om geen geld in een reservefonds te storten. We hebben voor kleine VvE's een voorlegmogelijkheid.
Bij een kleine VvE kunnen wij toestemming geven als:
 

  • De VvE bestaat uit maximaal 5 appartementen
  • Keuze uit:
  1. Schriftelijke verklaring van de VvE waaruit blijkt dat minimaal 80% van de eigenaren akkoord is met het betalen van de kosten voor onderhoud uit eigen middelen wat direct beschikbaar is.
  2. Een kopie van de bankgarantie die is afgegeven ten behoeve van de VvE.

 

Tip 3 - Geldigheid bouwdepot en hoe lang kan ik het depot verlengen?

In het kort een overzicht van de geldigheid en de mogelijkheid tot verlengen:

 

Bij bestaande bouw:

Geldigheid bouwdepot: 6 maanden (rentevergoeding -1%)
Verlengen bouwdepot: + 6 maanden (geen rentevergoeding) 

Bij nieuwbouw:

Geldigheid bouwdepot: 18 maanden (rentevergoeding -1%)
Verlengen bouwdepot: + 6 maanden (geen rentevergoeding) 

Tip 4 - Seniorenpropositie en verbouwen?


Wilt u binnen de seniorenpropositie een verbouwing meefinancieren?


Dat is mogelijk. Let op: de gelden voor verbouwing worden altijd in een bouwdepot geplaatst.