Privacyverklaring
zakelijke relaties

PRIVACYVERKLARING 2020 – ZAKELIJKE RELATIES
DMF Hypotheekmanagement BV en DMF Investment Management BV (DMFCO) hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.


WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgegevens in verband met onze dienstverlening of bedrijfsvoering. Uw gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor het:

 • voorbereiden, aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met DMFCO
 • informeren over relevante producten en diensten van DMFCO
 • vanwege onze bedrijfsvoering
 • uitvoeren van marktonderzoek
 • vastleggen en communiceren voor het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit
 • doen van statistische analyses
 • ontwikkelen en verbeteren van onze producten en dienstverlening, waaronder ook coaching- en trainingsdoeleinden, en
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen

Als u ons een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. In het kader van onze zakelijke relatie kunnen wij u nieuwsbrieven of e-mails sturen.


OP BASIS VAN WELKE GELDIGE REDENEN (GRONDSLAGEN) VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken persoonsgegevens als wij daar een rechtmatige reden voor hebben, namelijk:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van DMFCO;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van DMFCO of (een) derde(n) (zoals onze klanten, investeerders, financiële instellingen of de financiële sector), voor zover uw privacy rechten niet zwaarder wegen. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd belang als wij (i) onze klanten informeren over onze producten en diensten; (ii) onze producten en diensten willen verbeteren; (iii) marktonderzoek willen doen of (statistische) analyses willen maken; of (iv) zakelijke transacties aangaan in het bedrijfsbelang van DMFCO of haar groepsvennootschappen; of
 • uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Dit tast de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van de toestemming niet aan.
   

WELKE PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN WIJ?

 • uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie
 • overige klantgegevens zoals uw geslacht, bedrijf, functie en interesses
 • gegevens vanwege onze overeenkomst of bedrijfsvoering
 • uw identificatiegegevens


VERTROUWELIJKHEID
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers zijn verplicht om uw gegevens waarvan zij kennis nemen geheim te houden. Als de wet ons dat verplicht, is deze geheimhouding niet van toepassing.


BEVEILIGING
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.


DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is vanwege onze dienstverlening of bedrijfsvoering, voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
DMFCO zorgt er altijd voor dat uw persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld en dat eventuele gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt. Wij verplichten samenwerkende partijen contractueel om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.
U ontvangt via DMFCO geen aanbiedingen van derde partijen.
 

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?
Het verwerken van persoonsgegevens die u aan DMFCO geeft, gebeurt over het algemeen binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, de EER en het Verenigd Koninkrijk mocht dat niet langer deel uitmaken van de voornoemde groep). In het geval er toch persoonsgegevens met ontvangers buiten de EER worden gedeeld, dan doen wij dat alleen als voldaan wordt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat een doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers buiten de EER mogelijk is:

(i)    als een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, waaruit blijkt dat de betreffende ontvanger een passend beschermingsniveau biedt, zoals op dit moment bijvoorbeeld geldt voor Amerikaanse bedrijven die gecertificeerd zijn onder het EU-US Privacy Shield Framework;

(ii)   als passende waarborgen voor de bescherming van de persoonsgegevens zijn getroffen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of een overeenkomst tot gegevensoverdracht op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen. Een kopie hiervan kan bij ons worden opgevraagd; of

(iii)  bij gebrek aan een adequaatheidsbesluit of een passende waarborg zoals hierboven bedoeld, indien aan één van de voorwaarden van art. 49 AVG is voldaan (alleen voor specifieke situaties).
 

VERZOEKEN OVER HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen, of om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan u over te dragen. Daarnaast kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen, kan dat schriftelijk met de contactgegevens in deze privacyverklaring. Er gelden volgens de wet verschillende uitzonderingen op de genoemde rechten. Wij zullen van geval tot geval nagaan of daarvan sprake is.
 

BEWAAR- EN VERWERKINGSTERMIJNEN
Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of wettelijke geregeld is. Hierna wissen wij uw persoonsgegevens automatisch.
 

CONTACTGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van DMFCO.
Vragen over uw persoonsgegevens of deze privacyverklaring kunt u aan ons stellen per e-mail of per brief. Vermeldt u daarbij alstublieft ‘privacy gegevens’.

info@dmfco.nl

DMFCO
Bezuidenhoutseweg 16B
2594 AV Den Haag
 

KLACHTEN
Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Op onze websites www.dmfco.nl en www.munthypotheken.nl publiceren wij altijd de meeste recente versie.

DMFCO – maart 2020

 


Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid.