Veelgestelde vragen

Is MUNT aangesloten bij het financiële klachteninstituut Kifid?

Ja, MUNT is aangesloten bij het Kifid. Voordat u zich tot het Kifid wendt, moet u ons in de gelegenheid stellen om uw klacht te onderzoeken en hierop te reageren. Bent u het niet eens met de wijze waarop wij reageren op uw klacht? Dan kunt u binnen 3 maanden na ontvangst van onze reactie uw klacht indienen bij het Kifid. MUNT respecteert het bindende advies van het Kifid