Corona

De Corona-pandemie beïnvloedt ons allemaal. Het kan zijn dat u zich zorgen maakt over uw inkomen en hypotheek. Uiteraard kunt u met uw vragen bij ons terecht. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 085-76 00 016. Verwacht u door de corona-uitbraak betalingsproblemen? Klik dan op de vraag hieronder.


Door de coronacrisis kan ik mijn hypotheek misschien niet meer betalen. Wat nu?

Voorziet u dat u tijdelijk uw hypotheek niet kunt betalen? Dan kijken we samen hoe we dat kunnen oplossen. Hier vindt u veel gestelde vragen over de mogelijkheid van betalingsuitstel die MUNT biedt als u financieel getroffen wordt door de gevolgen van de coronacrisis. De informatie op deze pagina kan dagelijks wijzigen door recente ontwikkelingen.

Mijn inkomen is gedaald door de coronacrisis. Kan ik betalingsuitstel voor mijn hypotheektermijnen krijgen?

Ja, u kunt betalingsuitstel krijgen als uw inkomen is gedaald doordat u geen of minder werk heeft of doordat de omzet van uw onderneming is gedaald als gevolg van de coronacrisis. U kunt via dit formulier betalingsuitstel aanvragen.

Ik kan mijn hypotheektermijn nu betalen, maar misschien in volgende maanden niet meer. Kan ik dan ook nog betalingsuitstel krijgen?

Ja, wij staan ook de komende maanden voor u klaar om de beste oplossing voor uw situatie te bespreken. Betalingsuitstel van uw hypotheektermijnen behoort zeker tot de mogelijkheden.

Zodra u meer inzicht heeft in de financiële gevolgen die de coronacrisis voor u heeft, kunt u via dit formulier betalingsuitstel aanvragen.

Hoe vraag ik betalingsuitstel aan?

Een verzoek voor betalingsuitstel doet u via dit formulier. Wij nemen u dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.

Hoe lang krijg ik uitstel van betaling?

Wij nemen na ontvangst van uw verzoek zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken die bij uw situatie passen. Een betalingsuitstel voor een langere periode kan tot de mogelijkheden behoren.

Welke documenten heeft MUNT nodig om mijn verzoek voor betalingsuitstel te beoordelen?

Om betalingsuitstel te vragen, is het beantwoorden van de vragen op het formulier voldoende. Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op.

Voor welk deel van de hypotheektermijn wordt uitstel van betaling verleend?

Als u betalingsuitstel wordt verleend, krijgt u dit in eerste instantie voor de gehele hypotheektermijn, dus voor de rente én aflossing.

Kan ik ook voor een deel van de maandtermijn betalingsuitstel krijgen?

Uiteraard kunt u een deel van de maandtermijnen blijven betalen als de volledige maandtermijn niet mogelijk is. U doet dit door uw (deel)betaling over te maken naar bankrekeningnummer NL59 ABNA 0586 8244 72 ten name van Stichting Ontvangsten MUNT Hypotheken onder vermelding van uw leningnummer. Nog makkelijker is het om onze e-mail met de toekenning van het betalingsuitstel te beantwoorden. Vermeld in uw antwoord het bedrag dat u wilt betalen en of dit eenmalig of maandelijks is.

Ik heb betalingsuitstel gekregen, maar MUNT heeft toch de maandtermijn geïncasseerd van mijn bankrekening. Hoe kan dat?

De automatische incasso van de maandtermijn wordt rond de 13e van iedere maand aangeboden bij uw bank. Helaas is het niet mogelijk om dit ongedaan te maken. U kunt het geïncasseerde bedrag eenvoudig storneren (laten terugboeken) via de website of app van uw bank. Als u betalingsuitstel is verleend, ontvangt u uiteraard geen betalingsherinnering.

Krijg ik een BKR-codering?

Zolang het betalingsuitstel niet langer duurt dan 3 maanden, wordt de regeling niet geregistreerd bij BKR. Pas als de regeling, in welke vorm dan ook, wordt verlengd, is MUNT verplicht om deze te registreren met een zogenaamde HY-5 codering. Deze codering betekent dat er met u een preventieve betalingsregeling is afgesproken. In tegenstelling tot andere BKR-meldingen en -coderingen, is deze van tijdelijke aard. Zodra de regeling is beëindigd, wordt de code verwijderd. Een HY-5 codering heeft dus geen nadelige gevolgen voor u in de toekomst. Uiteraard moet u daarvoor wel de gemaakte afspraken nakomen.

Is aan u 3 maanden betalingsuitstel verleend en betaalt u daarna weer de reguliere maandtermijnen? Dan wordt er dus géén HY-5 codering geregistreerd.

Meer informatie over de betekenissen van BKR-coderingen en -meldingen vindt u hier

Worden de niet-betaalde termijnen als betalingsachterstand bij BKR gemeld?

Nee, zolang u van MUNT betalingsuitstel krijgt en de afspraken van de regeling nakomt, wordt de betalingsachterstand niet geregistreerd bij BKR met een zogenaamde HY-A melding. Wel wordt bij BKR een HY-5 codering op uw naam geregistreerd als het betalingsuitstel langer duurt dan 3 maanden. Deze codering wordt verwijderd zodra de regeling is beëindigd.

Meer informatie over de betekenissen van BKR-coderingen en -meldingen vindt u hier

Wanneer moeten de maandtermijnen waarvoor ik uitstel krijg terugbetaald worden?

U dient de maandtermijnen waarvoor u uitstel krijgt uiteindelijk te betalen. Wij bekijken graag samen met u wat daarvoor de beste afspraken zijn.

Wat zijn de mogelijke fiscale gevolgen van een betalingsuitstel?

MUNT voert overleg met diverse marktpartijen om voor u tot een zo vriendelijk mogelijke regeling te komen. Wij verwachten u hierover op korte termijn te kunnen berichten. Voor dit moment kunnen we u als volgt informeren:

  • U dient uw reguliere betalingen weer te hervatten zodra dit mogelijk is voor u.
  • Voor uw renteaftrek en eventuele toeslagen is het belangrijk dat u de rente blijft betalen of hier zo snel mogelijk weer mee begint. U mag in een kalenderjaar namelijk alleen de rente aftrekken die u daadwerkelijk heeft betaald.
  • Wij zullen vóór het einde van de uitstelperiode contact met u opnemen om de mogelijkheden voor het inhalen van de uitgestelde maandtermijnen met u te bespreken. Welke fiscale gevolgen dat eventueel voor u heeft, is afhankelijk van uw situatie en de uitkomst van het overleg dat MUNT op dit moment met marktpartijen voert.

Lees meer op de site van de Belastingdienst

Welke tips heeft MUNT voor mij om financiële problemen te voorkomen?

Hoewel iedere individuele situatie anders is, kunnen wij u wel de volgende algemene tips geven:

  • Informeer bij uw gemeente, de Belastingdienst of het UWV of u mogelijk in aanmerking komt voor speciale (financiële) regelingen of toeslagen.
  • Betaal uw overige rekeningen op tijd voor zover u dit kunt. Kunt u een rekening niet of niet geheel betalen? Neem dan tijdig contact op de betreffende partij om tot een regeling te komen.
  • Zorg voor inzicht in uw huidige inkomsten en uitgaven. Beperk u tot de noodzakelijke uitgaven en stel voor nu de grote uitgaven zo veel mogelijk uit. Heeft u hulp nodig bij het budgetteren of het omgaan met lager budget? Neem dan contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer. De contactgegevens vindt u hier.
  • Geef prioriteit aan het betalen van primaire huishouduitgaven, zoals de bijdrage aan de vereniging van eigenaren, verzekeringspremies, belastingen, energiekosten, enzovoorts.
  • Als het mogelijk voor u is, betaal een deel van de hypotheektermijn. Zo voorkomt u dat de achterstand al te veel oploopt en heeft u meer flexibiliteit in de toekomst.
Ik had al betalingsproblemen vóór de coronacrisis begon. Kan ik ook betalingsuitstel voor mijn hypotheektermijnen krijgen?

Ook als de redenen voor uw betalingsproblemen niet het directe gevolg zijn van de coronacrisis, gaan wij graag samen met u op zoek naar een passende oplossing voor uw situatie. Neemt u in dat geval contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer. De contactgegevens vindt u hier

Mijn werkgever heeft mijn salaris niet betaald. Wat moet ik doen?

Uw werkgever moet de afspraken van de arbeidsovereenkomst met u nakomen. Wat in uw situatie geldt, kunnen wij helaas niet beoordelen. U kunt met uw werkgever in gesprek gaan en/of zich wenden tot het juridisch loket. Kijk op de website van het juridisch loket of bel naar 0900-8020.

Ik heb nog een vraag: hoe kan ik MUNT bereiken?

Wij doen ons uiterste best om ook in deze tijd onze klanten snel en persoonlijk te woord te staan.

Door de grote drukte en het feit dat onze medewerkers volgens de RIVM-richtlijnen vanuit huis werken, kan het voorkomen dat de wachttijd aan de telefoon langer is dan u van ons gewend bent. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Speciaal voor klanten die vragen hebben over de gevolgen van de corona-uitbraak voor hun hypotheek, hebben wij het emailadres corona@munthypotheken.nl beschikbaar gesteld. Na ontvangst van uw e-mail, nemen wij zo spoedig contact met u op.

Overige vragen over het beheer van uw MUNT Hypotheek
Kan ik mijn bouwdepot alvast verlengen? Want alles ligt nu stil.

Het kan zijn dat de verbouwing langer duurt dan oorspronkelijk gedacht en u een verlenging van uw bouwdepot nodig heeft. U kunt dan een verzoek tot verlenging indienen. Dit doet u voordat de geldigheidstermijn verloopt in MijnHypotheekOnline.

Als ik mijn bouwdepot verleng, ontvang ik dan nog een rentevergoeding over het saldo in het bouwdepot?

U ontvangt alleen een rentevergoeding over de oorspronkelijke looptijd van uw bouwdepot. Dat is voor bestaande bouw 6 maanden voor een nieuwbouw 18 maanden. Na deze periode ontvangt u geen rentevergoeding.

Ik wil mijn MUNT Hypotheek verhogen. Kan dat nog?

U kunt altijd een aanvraag voor een verhoging van uw MUNT Hypotheek doen. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden.

Heeft u een aanvraag voor een MUNT Hypotheek ingediend?

Neem voor vragen over uw lopende aanvraag contact op met uw adviseur. Uw adviseur weet de weg naar MUNT en wij blijven gewoon open voor lopende aanvragen.

Veel gestelde vragen over de aanvraag voor een MUNT Hypotheek
Kan ik nog een hypotheek aanvragen?

Ja, u kunt uiteraard nog een MUNT Hypotheek aanvragen. Informeer bij uw adviseur over de mogelijkheden.

Ik heb net een nieuwe woning gekocht. Mijn inkomen is onzeker geworden en daarom wil ik graag de koop ontbinden. Kan ik van MUNT een afwijzing voor een hypotheek krijgen?

Wij beoordelen uw aanvraag voor een MUNT Hypotheek op basis van ons acceptatiekader. U krijgt een afwijzing als een MUNT Hypotheek niet mogelijk is in uw situatie. MUNT kan u uiteraard geen afwijzing verstrekken zonder uw aanvraag beoordeeld te hebben.

Ik heb een rente-aanbod van MUNT gekregen dat ik wil accepteren. Moet ik deze daarvoor ondertekenen?

Ons renteaanbod hoeft tijdelijk niet getekend te worden om deze te accepteren. Een e-mail van uw adviseur dat u het renteaanbod accepteert is voldoende.

Ik heb het rente-aanbod van MUNT geaccepteerd. Geldt de rente nog?

Ja, u ontvangt de rente in het renteaanbod als u binnen de geldigheidsduur van het aanbod een hypotheekaanbod aanvraagt. Deze rente kan lager worden als de rente op de dag van het passeren van de hypotheek lager is dan de rente in het renteaanbod, maar nooit hoger.

Het passeren van mijn hypotheek bij de notaris is uitgesteld. Vervalt nu ook mijn hypotheekaanbod?

Uw hypotheekaanbod is geldig tot de vervaldatum die hierin genoemd wordt. Als de nieuwe passeerdatum vóór die datum ligt, hoeft u niets te doen. Is de passeerdatum tot na de vervaldatum van het hypotheekaanbod uitgesteld? Neem dan contact op met uw adviseur. Hij/zij kan bij ons de situatie voorleggen.