Wat is de ‘maximale maandlast’?

De maximale maandlast is het bedrag dat u maximaal per maand mag betalen voor een hypotheek. Dit bedrag wordt bepaald door de huidige wettelijke leennorm voor de situatie waar u naar kijkt (huidig, einde rentevasteperiode, pensioen, of einddatum lening).