Makkelijke taal, ook voor uw klant!

Enige tijd geleden hebben wij ons rente- en hypotheekaanbod herschreven. Zo is het voor u en uw klant n├│g duidelijker welk aanbod MUNT doet. We geven onder meer inzage in de risicoopslagen. Dan weet de klant direct waar hij/zij aan toe is na aflossingen.

Om het nog makkelijker te maken hoeft uw klant het renteaanbod niet meer te tekenen. Ook zijn de SEPA-machtiging en het verlengingsvoorstel zijn verplaatst naar het hypotheekaanbod.