Acceptatietips

Op deze pagina vindt u tips en informatie die van pas kunnen komen tijdens de aanvraag van een MUNT Hypotheek. Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een van onze relatiemanagers. Wel zo simpel!


Wijzigingen tijdens het aanvraagproces

Soms moet er nog een wijziging worden aangebracht tijdens het aanvraagproces. Hoe gaat MUNT Hypotheken hiermee om?

Tip: Wilt u een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid indienen of een omzetting na passeren? Dat kan al na 6 maanden na de passeerdatum.

Mijn klant wil het hypotheekbedrag verhogen. Kan dat tegen dezelfde rente?
Wordt er bij een verhoging geen nieuw leningdeel toegevoegd en valt de hypotheek binnen dezelfde risicoklasse? Dan ontvangt de klant de eerder geoffreerde rente, heel eenvoudig. Een eventueel extra leningdeel krijgt wel de nieuwe (verhoogde) rente.

Mijn klant wil de rentevasteperiode wijzigen. Kan dat tegen de oude rentes?
Wil uw klant een andere rentevasteperiode? Uiteraard wordt dit uitgebracht tegen de tarieven van de aanvraagdatum, mits dat op inkomen haalbaar is. Let op: een extra leningdeel krijgt wél de rente op moment van wijzigen.

Hoe lang blijft het renteaanbod geldig? En verlengen jullie dit renteaanbod als er extra stukken nodig zijn?
Het renteaanbod is vier maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. De beoordeling van de hypotheekaanvraag moet binnen 124 dagen zijn afgerond om te leiden tot een hypotheekaanbod. Wij vragen u daarom om de documenten uit het renteaanbod uiterlijk tien dagen vóór het verstrijken van de geldigheidsduur aan te leveren. Als wij een hypotheekaanbod uitbrengen, heeft deze dezelfde einddatum als het renteaanbod. Uiteraard kan de geldigheid van het hypotheekaanbod met twee maanden worden verlengd.

Wat is de rente bij passeren?
MUNT garandeert uw klant de rente in het hypotheekaanbod. Deze rente kan lager worden als bij het passeren van de hypotheekakte de dagrente voor soortgelijke hypotheken lager is bij MUNT. Het definitieve rentepercentage bevestigen wij aan uw klant nadat de akte is gepasseerd.

Wat gebeurt er met de rente als ik mijn hypotheekaanbod verleng?
Uw klant is bereidstellingsprovisie verschuldigd als de geldigheidsduur van het aanbod is verlengd en de dagrente voor soortgelijke hypotheken bij MUNT op de dag van passeren hoger is dan de rente in het hypotheekaanbod. De bereidstellingsprovisie wordt in rekening gebracht per dag dat is verlengd. Deze bedraagt 0,25% van het hypotheekbedrag per maand. Als er bereidstellingsprovisie van toepassing is, wordt dit verrekend via de notaris bij passeren. Hierbij wordt de volgende formule gebruikt: (0,25% x hypotheekbedrag) / 30 dagen x het aantal dagen dat is verlengd.

Bekijk de tip en meer info!
De seniorenpropositie

Bij MUNT krijgen 57-plussers al lange tijd meer mogelijkheden. Daar hebben we inmiddels vele honderden senioren blij mee gemaakt.

Tip: Wilt u binnen de seniorenpropositie een verbouwing meefinancieren? Let dan goed op: de gelden voor verbouwing worden altijd in een bouwdepot geplaatst.

Wanneer is iemand te oud voor een hypotheek? 
Nooit. Oudere klanten denken vaak onterecht dat een nieuwe hypotheek er niet in zit voor hen. Wij hanteren geen maximumleeftijd: zelfs een honderdjarige kan bij MUNT terecht. 

Wat zijn de extra mogelijkheden bij MUNT?
Zowel bij aankoop als bij oversluiten denkt MUNT Hypotheken mee met senioren. Wij waren destijds de eerste hypotheekverstrekker die de verruimde richtlijnen voor senioren overnam zonder NHG. Wij bieden de volgende extra mogelijkheden waardoor senioren optimaal kunnen wonen:

 • Ook bij aankoop van een woning die niet binnen de NHG-normen valt, toetsen wij op de werkelijke hypotheeklast vanaf AOW-leeftijd in plaats van de annuïtaire last. 
 • De regeling geldt zowel voor het aanschaffen van een nieuwe woning als voor het oversluiten van een oude hypotheek. 

Met onze seniorenpropositie wordt dus getoetst op basis van de werkelijke last. Zo kunnen meer senioren hun woonlasten verlagen én eventueel de nodige aanpassingen aan hun woning financieren.

Welke voorwaarden gelden bij de seniorenpropositie?
Voor de seniorenpropositie gelden de volgende voorwaarden:

 • De klant heeft al een woning in eigendom en wil een nieuwe woning aankopen of de bestaande hypotheek oversluiten naar MUNT.
 • De klant ontvangt nu AOW en/of pensioen of bereikt binnen 10 jaar de AOW-leeftijd. 
 • De nieuwe maandlasten blijven gelijk of worden lager dan de huidige werkelijke maandlast.
 • Een verhoging van de hypotheek is mogelijk als de verhoging wordt gebruikt voor woningverbetering. Voor dit bedrag wordt een bouwdepot geopend. De looptijd van een bouwdepot is nu 24 maanden en kan eenmalig met 6 maanden worden verlengd.
 • Er wordt getoetst met het opgebouwde pensioen in plaats van het te bereiken pensioen.
 • Het is niet mogelijk om een bedrag consumptief op te nemen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of als schenking voor de kinderen.
 • De rente moet voor minimaal 20 jaar worden vastgezet, maar hier zijn twee uitzonderingen op mogelijk:
  • Een kortere rentevasteperiode mag als het hypotheekdeel aan het einde van de rentevasteperiode volledig is afgelost.
  • Een kortere rentevasteperiode met een minimum van 10 jaar mag als de leeftijd van de jongste partner aan het einde van de rentevasteperiode minimaal 85 jaar is.

Kunnen senioren ook op werkelijke lasten worden getoetst bij een zuivere oversluiting?
Wie zijn hypotheek één op één oversluit, mag worden getoetst op de werkelijke hypotheeklast. Minimaal één van de oorspronkelijke schuldenaren en het onderpand (de woning) blijven hetzelfde. Alle kosten die nodig zijn voor het oversluiten van de huidige hypotheek mogen worden meegefinancierd. Denk hierbij aan de advieskosten, vergoeding voor vervroegde aflossing (“boeterente”), taxatiekosten en notariskosten. Dat geldt voor al onze klanten, dus uiteraard ook voor senioren. 

Wat als er sprake is van een tijdelijk inkomenstekort tussen de AOW-ingangsdatum van beide aanvragers?
Er kan een tijdelijk inkomenstekort ontstaan tussen de momenten dat beide aanvragers de AOW-leeftijd bereiken. Ook voor deze situaties biedt MUNT Hypotheken een oplossing: de Tijdelijk Tekort Regeling.

Vanaf het moment dat de oudste aanvrager de AOW-leeftijd bereikt, mag er op werkelijke last worden getoetst. Zodra de jongste aanvrager de AOW-leeftijd bereikt mag er geen tekort meer zijn op basis van de annuïtaire last.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de Tijdelijk Tekort Regeling:

 • Er wordt voor een periode van maximaal 10 jaar getoetst op basis van de werkelijke last.
 • De rente wordt voor minimaal 10 jaar vastgezet en duurt tenminste tot aan de AOW-leeftijd van de jongste aanvrager.
 • Er wordt getoetst met het te bereiken pensioen.
 • De pensioengegevens van beide aanvragers zijn nodig, ook als de AOW-datum van de jongste aanvrager buiten 10 jaar ligt.
 • Het is mogelijk om een bedrag consumptief op te nemen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of als schenking voor de kinderen.
Bekijk de tip en meer info!
De desktop taxatie

MUNT accepteert de Calcasa Desktop Taxatie voor bijna alle aanvragen. We leggen u graag uit welke voordelen dat oplevert.

Waarom is de Calcasa Desktop Taxatie nuttig?
U en uw klant beschikken over de marktwaarde voordat MUNT de aanvraag behandelt. Bovendien treedt er geen vertraging in het proces op bij tegenvallende Calcasa-waarden of wanneer toch een volledige taxatie nodig is. U weet veel sneller waar u aan toe bent.

Hoe wordt de Calcasa Desktop Taxatie verwerkt?
Calcasa biedt naast het Calcasarapport ook de Calcasa Desktop Taxatie aan. Voor alle aanvragen vervangt de Calcasa Desktop Taxatie het Calcasarapport.

Hoe vraag ik de Desktop Taxatie aan?
Dit kan via desktoptaxatie.nl. Nadat u op "MUNT" klikt, vult u een aantal gegevens in. Daarna toetst Calcasa of het onderpand in aanmerking komt voor hypotheekverstrekking op basis van onze criteria. Vervolgens beoordeelt een fysieke taxateur of hij het eens is met de afgegeven Calcasawaarde. De kosten van de Calcasa Desktop Taxatie voor de klant zijn € 95,00 en worden voldaan via een iDeal betaling. U heeft binnen vier werkuren het rapport.

Wat als Calcasa geen Calcasa Desktop Taxatie af kan geven?
Dan is volledige taxatie nodig, net als voorheen.

Bekijk de tip en meer info!
Een bouwdepot bij MUNT

Veel klanten willen graag een bouwdepot. Lees hier meer over het meefinancieren van het renteverlies, de geldigheid van het bouwdepot en het verlengen van het depot.

Tip: Wordt er renteverlies meegefinancierd? Geef duidelijk aan welke manier van incasseren van de maandlast gewenst is voor de klant.

Welke manieren zijn er voor het incasseren van de maandlast bij een (nieuw)bouwdossier?

 • Bij nieuwbouw: Klant betaalt zijn volledige maandtermijn (rente + aflossing) uit depot.*
 • Bij verbouw- standaard instelling: Klant betaalt maandtermijn via automatische incasso. En krijgt rente over zijn bouwdepot verrekend in het bouwdepot.
 • Bij nieuwbouw: Er wordt een vast bedrag afgesproken wat uit depot wordt betaald en wat middels automatisch incasso.
 • Bij nieuwbouw - standaard instelling: De rentevergoeding over het bouwdepot wordt in mindering gebracht op de automatische incasso. Dus automatische incasso = maandtermijn – rentevergoeding.

*Houd er rekening mee dat klanten zelf in de gaten moeten houden wanneer het renteverlies ‘op’ is. MUNT geeft namelijk geen melding wanneer dit gereserveerde bedrag op is. Zo kan er dus teveel uit het depot betaald worden. Het gevolg hiervan is dat er een (flink) tekort ontstaat in het bouwdepot.

Wat is de geldigheid van een bouwdepot en hoe lang kan ik het depot verlengen?
In het kort een overzicht van de geldigheid en de mogelijkheid tot verlengen:

Bij bestaande bouw:
Geldigheid bouwdepot: 24 maanden (Het Hypotheekaanbod vermeldt de hoogte van de rentevergoeding en de maximale periode waarover een rentevergoeding wordt betaald.)
Verlengen bouwdepot: + 6 maanden (geen rentevergoeding) 

Bij nieuwbouw:
Geldigheid bouwdepot: 24 maanden (Het Hypotheekaanbod vermeldt de hoogte van de rentevergoeding en de maximale periode waarover een rentevergoeding wordt betaald.)
Verlengen bouwdepot: + 6 maanden (geen rentevergoeding)

Bekijk de tip en meer info!
De verhuisregeling

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de verhuisregeling. Gaat uw klant verhuizen? Kijk dan naar de mogelijkheden van onze verhuisregeling!

Tip: Bij de verhuisregeling moet de nieuwe MUNT Hypotheek binnen 3 maanden na aflossing van de vorige MUNT Hypotheek aangevraagd worden.

Hoe geeft u aan in adviessoftware dat het de verhuisregeling betreft?
De werkwijze verschilt per adviespakket.

Bekijk de tip en meer info!

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid.