Veelgestelde vragen

Wat is bereidstellingsprovisie?

U betaalt bereidstellingsprovisie als uw hypotheekakte passeert tijdens de verlengingsperiode en de rente bij MUNT voor een soortgelijke lening hoger is dan die in het aanbod. De bereidstellingsprovisie is 0,25% op maandbasis, berekend over de hoofdsom. U betaalt slechts bereidstellingsprovisie voor het aantal dagen dat de hypotheek na de ingangsdatum van de verlengingsperiode passeert.

De bereidstellingsprovisie wordt als volgt berekend: (0,25% x de hoofdsom) / 30 dagen x het aantal dagen dat gebruik gemaakt is van de verlenging.

Voorbeeld bij een lening van € 120.000:

  • Kosten per maand verlenging: 0,25% x € 120.000 = € 300
  • Kosten per dag verlenging: € 300/30 = € 10
  • Passeren na 38 dagen verlenging: € 380
  • Passeren na 60 dagen verlenging: € 600

De bereidstellingsprovisie wordt berekend over maximaal 2 maanden. In de (definitieve) notarisinstructie is de eventueel verschuldigde bereidstellingsprovisie opgenomen. MUNT bepaalt op de dag waarop de gelden worden overgemaakt naar de notaris of u bereidstellingsprovisie verschuldigd bent. Dit is in de regel enkele dagen vóór het passeren van de hypotheekakte.