Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen berekende rente en verschuldigde bedragen op de saldo-opgave?

‘Berekende rente’ is het bedrag aan rente dat MUNT u in dat jaar in rekening heeft gebracht. ‘Verschuldigde bedragen’ is de som van de bedragen aan rente en aflossingen die in dat jaar door u betaald (hadden moeten) zijn.