Veelgestelde vragen

Welke documenten moet ik aanleveren voor een hypotheek?

Dat is afhankelijk van uw situatie. In onze hypotheekgids staan de documenten genoemd die MUNT per situatie vraagt. Zo kunt u inschatten welke documenten u moet aanleveren. In het renteaanbod worden de documenten genoemd die MUNT van u nodig heeft.

Hieronder vindt u van een aantal documenten extra uitleg over het document en waarom wij deze opvragen. Klik op het pijltje om de uitleg te lezen. Heeft u nog vragen? Uw adviseur kan u hiermee verder helpen.

Aflossingsbewijs van een krediet

Wij mogen u niet meer geld lenen dan wet- en regelgeving toestaat. Een krediet beperkt hierin uw mogelijkheden. Daarom vragen wij u om aan te tonen dat een krediet daadwerkelijk is afgelost of wórdt afgelost voor wij u de lening verstrekken.

Arbeidsovereenkomst

Bent u minder dan 6 maanden in dienst bij uw werkgever? Dan ontvangen wij graag ook een kopie van uw arbeidsovereenkomst. Hieruit maken wij op wat voor type dienstverband u heeft.

Belastingaangiften

Uit uw belastingaangifte halen wij onder andere informatie over uw hypotheekverleden, overige leningen en vermogen. Daarmee controleren wij bijvoorbeeld welke leningen u opgeeft voor renteaftrek, de herkomst van uw eigen vermogen en andere verplichtingen zoals alimentatie.

Bewijs van eigen middelen

Soms vragen wij u eigen middelen aan te tonen. Dit is geld dat u op uw betaal- of spaarrekening heeft staan. Hiermee toont u bijvoorbeeld aan dat u een krediet kunt aflossen uit eigen middelen, of dat u de dubbele lasten kunt dragen als u tijdelijk twee woningen bezit.

Echtscheidingsdocumenten

Wij mogen u niet meer geld lenen dan wet- en regelgeving toestaat. Alimentatie voor uw ex-partner beperkt uw mogelijkheden. Om dit te controleren hebben wij drie documenten over uw echtscheiding van u nodig: uw convenant, de rechterlijke uitspraak en het bewijs van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie.

Erfpacht- of opstalovereenkomst

Heeft u te maken met een erfpacht- of opstalrecht bij uw woning? Dan willen wij graag weten wat u hiervoor per maand betaalt en wat voor type erfpacht het is. LET OP: de erfverpachter moet voor MUNT een (semi-)overheidsinstantie zijn. Hierbij kunt u denken aan de gemeente, de provincie, het hoogheemraadschap of de woningbouwvereniging.

Financieringsopzet

De financieringsopzet is de optelsom van alle kosten die u gaat maken en het eigen vermogen (spaargeld, overwaarde) dat u inbrengt. Het verschil moet overeenkomen met de lening die u bij MUNT aanvraagt.

Gevalideerd taxatierapport

Uw (toekomstige) woning biedt dekking voor de lening die wij u geven. Daarom horen wij graag van een onafhankelijke taxateur wat deze woning waard is, hoe zit het met de staat van het onderhoud en wat uw (ver-)bouwplannen zijn. Pas dan kunnen wij beoordelen of uw gevraagde lening op deze woning past binnen onze voorwaarden. LET OP: Neem alleen de (ver-)bouwplannen op in uw taxatierapport die u wenst mee te financieren in uw lening. Neemt uw taxateur een hoger bedrag op in het taxatierapport, dan houden wij dit hogere bedrag vast in uw bouwdepot. Dat heeft als gevolg dat u tijdens het passeren bij de notaris een bedrag tekort komt voor het aankopen van uw woning. Dit verschil moet u ter plekke zelf betalen.

Informatie over andere leningen en schulden

Heeft u naast uw aangevraagde MUNT Hypotheek nog meer leningen of schulden? Dat willen wij graag weten, omdat deze leningen een maandlast met zich meedragen. Zij kunnen uw maximale leencapaciteit beperken.

Informatie over uw uitkering

Krijgt u een periodieke uitkering en is dit inkomen nodig voor het krijgen van de lening? Dan hebben wij informatie nodig om het inkomen te beoordelen en hoe lang u recht heeft op deze uitkering. Dit blijkt uit het toekenningsbesluit van de uitkerende instantie. Een andere schriftelijke verklaring is toegestaan, zolang maar duidelijk wordt om wat voor uitkering het gaat en hoe lang u hier recht op heeft. Ter ondersteuning van dit besluit of deze verklaring ontvangen wij graag ook een recente maandspecificatie.

Inkomen uit alimentatie

Heeft u inkomen uit alimentatie? Dat nemen wij graag mee om te bepalen wat u maximaal kunt lenen bij MUNT Hypotheken. U kunt dit aantonen met uw echtscheidingsdocumenten waaruit uw rechten blijken. Ook ontvangen wij graag een bewijs van reeds ontvangen betalingen.

Inkomensverklaring Ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan is de kans groot dat uw inkomen wordt vastgesteld door een Rekenexpert. Zij geven een verklaring af welke onder andere is gebaseerd op uw jaarcijfers en aangiften. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Koopovereenkomst

In uw koopovereenkomst staat welke woning u gaat kopen, tegen welke prijs en wat de overige voorwaarden zijn. Vooral die laatste zijn erg belangrijk, omdat hier bijzonderheden kunnen staan die wij niet accepteren. Denk bijvoorbeeld aan een verhuurde woning.

Kopie bankafschrift

Omdat de maandtermijn voor uw lening automatisch wordt geïncasseerd, controleren wij graag dat het de door u opgegeven bankrekening voor de incasso's ook daadwerkelijk op uw naam staat. Zo weten wij zeker dat wij het bedrag van de goede rekening incasseren.

Kopie ID-bewijs

Wij zijn wettelijk verplicht om te controleren aan wie wij onze leningen verstrekken. Dat doen wij door een kopie van uw ID-bewijs op te vragen. Wij gebruiken dit document ook om uw BSN te verifiëren. Dit hebben wij nodig, om de gegevens over uw lening te kunnen delen met de Belastingdienst. Ook dit is een wettelijke verplichting.

Pensioengegevens

Heeft u binnen tien jaar recht op AOW? Dan wil MUNT graag weten wat de gevolgen zijn voor uw inkomen als u met pensioen gaat. Dit kan consequenties hebben voor het bedrag dat u kunt lenen. In deze situatie, vragen wij om uw gegevens van MijnPensioenOverzicht.nl.

Salarisstrook

Uw salarisstrook geeft ons informatie over het salaris, maar ook het vakantiegeld dat u ontvangt en het aantal uren dat u werkt. Wij controleren of deze gegevens overeenkomen met wat uw werkgever verklaart in de werkgeversverklaring.

Saldo-opgave huidige hypotheek

Sluit u uw lening over naar MUNT Hypotheken? Of wilt u een overbruggingslening afsluiten voor het financieren van uw volgende woning? Dan hebben wij informatie nodig over de lopende lening op uw huidige woning.

SEPA-formulier

Na ons akkoord op uw aanvraag, willen wij graag weten van welke rekening wij uw maandlast mogen incasseren. Die machtiging geeft u ons met het SEPA-formulier. SEPA is een initiatief van de EU om het betaalverkeer in Europa op eenzelfde manier te doen.

Verbouwingsspecificatie

Als u gaat (ver)bouwen, ontvangen wij graag een specificatie van de werkzaamheden die u gaat laten uitvoeren en welke kosten u hiervoor maakt. Dat overzicht gebruiken wij om bij uw latere declaraties te toetsen of de verbouw volgens planning verloopt. Let op; de bedragen in uw verbouwingsspecificatie komen bij voorkeur overeen met die in uw gevalideerde taxatierapport. Zie Gevalideerd taxatierapport.

Verkoopcontract huidige woning

Als u uw huidige woning al heeft verkocht, dan ontvangen wij graag uw voorlopige verkoopovereenkomst. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld de hoogte van een mogelijke overbruggingslening vaststellen. Ook kunnen wij de periode berekenen waarin u met dubbele lasten voor twee woningen wordt geconfronteerd.

Werkgeversverklaring

In de werkgeversverklaring vertelt uw werkgever hoe hoog en hoe stabiel uw inkomen is, maar ook of u andere financiele verplichtingen heeft aan of via uw werkgever. Dat is voor MUNT belangrijk voor het bepalen van de betaalbaarheid van uw lening.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons cookiebeleid.