Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er bij beëindiging van het bouwdepot met het bedrag dat ik niet heb verbruikt?

Een restantbedrag lager dan € 1.000 wordt bij beëindiging van het bouwdepot uitbetaald op uw bankrekening. Is het restantbedrag hoger? Dan gebruikt MUNT het gehele bedrag voor aflossing op uw hypotheek.

Let op: u moet gedurende de looptijd van de hypotheek alle nota’s met betrekking tot het bouwdepot bewaren in verband met eventuele (fiscale) controle.

Bekijk hier ook onze handige tips bij het gebruik van uw bouwdepot.